toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-17

Postliste for 17.02.2020

Datert:
14.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/1097-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FORLENGELSE PÅ INTRODUKSJONSORDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
20/108-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - BEIT, 988712957
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
20/46-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Richard Mathiassen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
20/107-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Knut og May-Britt Solfjeld
Dokbesk:
TAK OVER EKSISTERENDE PLATT - TIL SYKKEL OG VED BOD GNR.30/31 KNUT OG MAY-BRITT LØKEN SOLFJELD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
19/184-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
PROSJEKTBESKRIVELSE SPRINKLER DØNNES KIRKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
20/105-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: DØNNA BARNEHAGE OG DØNNA BARNE- & UNGDOMSSKOLE - RESULTATER FRA RADONKARTLEGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
18/531-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jorid Schjelderup
Dokbesk:
KIRKEVERGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
18/95-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Moe, Cathrine Friberg
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV HÅLOGALAND LAGMANNSRETTS ÅRSMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/172-38
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/172-39
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/1090-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Veronika Mikalsen
Dokbesk:
AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/336-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT NETT AS 17.02.20 - POPULÆRE STRØMSTANSKART
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/422-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KONSEPTVALGUTREDNING FASTLANDSFORBINDELSE - SAKSUTREDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/422-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KONSEPTVALGUTREDNING FASTLANDSFORBINDELSE HØRINGSUTTALELSE - VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
20/98-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Driftsutvalg
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I DRIFTSUTVALG DEN 17.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
20/98-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Driftsutvalg
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I DRIFTSUTVALG DEN 17.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
17/407-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Pettersen, Berit
Dokbesk:
KONTROLLRAPPORT 2019 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
20/98-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Marit Savic
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I DRIFTSUTVALG DEN 17.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2020
Regdato:
17.02.2020
Saksnr:
19/586-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Karsten Erling Vang, Magne Petter Bye, Jenny Oline Albrigtsen, Helge Emilsen, Trine Sivertsen Hjortdahl, Ove Arild Alfheim, Asle Johan Åkerøy, Jorid Helga Schjelderup, Bård Pedro Leirvik
Dokbesk:
INFORMASJON OM VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 OG INNKALLING TIL FØRSTE MØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS