toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-17

Postliste for 17.04.2020

Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/574-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
jerpeder
Dokbesk:
FW: VEDRØRENDE FYLKESMANNENS MAIL ANGÅENDE KOMINERTE FORMÅL PÅ KLUBBEN-BUØYA - BKBF 1- OG 2.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/574-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
jerpeder
Dokbesk:
FW: VEDRØRENDE FYLKESMANNENS MAIL ANGÅENDE KOMINERTE FORMÅL PÅ KLUBBEN-BUØYA - BKBF 1- OG 2.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/274-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - DRENERING, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/59-368
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
U.OFF. JF. OFFENTLEGLOVA §21. REFERAT FRA FYLKESBEREDSKAPSRÅDET 14.04.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/59-369
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
AVDRAGSUTSETTELSER PÅ LÅN SOM KOMMUNEN HAR GARANTERT FOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
19/218-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Kystverket
Dokbesk:
SVAR -KLAGE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - VIKAVÅGEN - DØNNA KOMMUNE NE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/336-72
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
TIL ORIENTERING - SAKSUNDERLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 29. APRIL 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/273-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Jenssen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
RYDD OPP PÅ KOMMUNENS NETTSIDE - TIL ORDFØREREN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/729-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM GRATIS OPPLÆRING I NORSK UTOVER RETTEN ETTER INTRODUKSJONSLOVEN -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/469-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lill Tove Abs
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM DELVIS PERMISJON FRA STILLING SOM HELSESYKEPLEIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/273-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nils Olav Jenssen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - RYDD OPP PÅ KOMMUNENS NETTSIDE - TIL ORDFØREREN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
18/922-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Maria Renate Olsen
Dokbesk:
BESTILLING AV DOKUMENT – NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/180-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jannicke Grønås
Dokbesk:
SØKNAD OM SKADEFELLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/180-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Jannicke Grønås Kvitvær
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2020 JANNICKE GRØNÅS KVITVÆR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
18/893-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
UTBETALING AV INNVILGET TILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/574-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Domaas, Stein Tage
Dokbesk:
VEDRØRENDE FYLKESMANNENS MAIL ANGÅENDE KOMBINERTE FORMÅL PÅ KLUBBEN-BUØYA - BKBF 1- OG 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/1336-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Isaksen, Robert
Dokbesk:
KARTLEGGING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/59-370
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
20/1709-20 ORIENTERING OM MIDLERTIDIG LOV MED UNNTAK FRA KOMMUNELOVEN, IKS-LOVEN MV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/4-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/59-371
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
RUNDSKRIV I-5/2020 – INFORMASJON OM REGELVERK OG ANBEFALINGER - COVID-19-UTBRUDDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
17/186-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Politiet v/ Tom Andre Giertsen
Dokbesk:
POLITIKONTAKTORDNINGEN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
18/561-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Silje Bergsnev
Dokbesk:
INVITASJON TIL KURS I ROS OG BEREDSKAPSPLANLEGGING, VIDEOBASERT (14-15 MAI)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/59-372
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 17.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
19/591-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
KONTOR OG GARDEROBE TIL ANSATTE PÅ LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
17.04.2020
Saksnr:
20/181-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS