toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-17

Postliste for 17.10.2019

Datert:
08.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/321-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 969226510
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
18/672-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 977497914
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/581-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rådmannens stab
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/12-123
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTET OVERTAGELSE STRØMABONNEMENT-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/12-124
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTET OVERTAGELSE STRØMABONNEMENT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
17/587-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
17/587-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Pål Bleka
Dokbesk:
VS: DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/4-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
15/275-91 UTBETALING AV RAMMETILSKUDD TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER I 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
18/512-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Gerd-Solveig Bastesen
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA OPPMÅLINGSFORRETNING DEN FREDAG 19. JULI 2019 GERD-SOLVEIG BASTESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
18/512-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Stein Eirik Bastesen
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA OPPMÅLINGSFORRETNING DEN FREDAG 19. JULI 2019 STEIN ERIK BASTESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/596-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Arne Åsmund Hagen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - TEIGSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/596-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Arne Åsmund Hagen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - SETT ELG - TEIGSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
18/512-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Steinar Bastesen
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA OPPMÅLINGSFORRETNING DEN FREDAG 19. JULI 2019 STEINAR BASTESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/469-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Arne Åsmund Hagen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLEGGSDYR - TEIGSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/420-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TITAK UTEN ANSVARSRETT - GNR 37 BNR 6 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
18/882-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD - GNR 41 - BNR 1 - RYDDE BEITE - FAGERHEIM NATUR & LANDSKAP, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
18/616-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.09.19 TOM 30.09.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
18/829-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KRAV OM DELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/12-125
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEIEKONTRAKT - BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/17-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV REPRESENTANT - HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
17.10.2019
Saksnr:
19/394-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: FRIE INNTEKTER - PROGNOSEMODELLEN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS