toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-12-17

Postliste for 17.12.2018

Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/464-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 993629561
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/460-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 969303795
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/432-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 970915958
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/467-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 969383292
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/851-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 869647632
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/466-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 987933690
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/849-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 984227671
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/414-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 980533611
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/469-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 981013263
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/442-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 896311042
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/870-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 969709767
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/875-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 969517086
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/856-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2018 FRA 869180602
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
17/797-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Leirfjord Kommune
Dokbesk:
LEIE AV SYKEHJEMSPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/922-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 18/263141-2 SVAR PÅ NABOVARSEL - FV. 186 - GNR. 10 BNR. 56 - DØNNA KOMMUNE SENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/825-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
17/364-40
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON SKOLESKYSS DES 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/879-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV OM STARTLÅN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILSKUDD TIL TILPASNING I 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/878-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Det Kongelige helse- og omsorgsdepartement
Dokbesk:
RUNDSKRIV I-1/2019 OM ENDRING AV FRIBELØP OG EGENANDELER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/880-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Det Kongelige Arbeids- og Sosialdepartement
Dokbesk:
RUNDSKRIV A-2/18 STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØNAD FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
17.12.2018
Saksnr:
18/609-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
post@lokta.no
Dokbesk:
SKJENKEBEVILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS