toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-18

Postliste for 18.01.2019

Datert:
14.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
17/364-42
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON SKOLESKYSS DESEMBER 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/360-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Mottaker:
Olaug Jensen Saltnes
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - OLAUG JENSEN SALTNES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
19/41-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYN - VARSEL OM TVANGSMULKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/163-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kristin Sakshaug
Dokbesk:
INNSPILL TIL DRIFT OG BUDSJETT- HELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/942-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Tore Frisli Hov
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
19/25-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Terje Sandnes
Dokbesk:
GRUNNEIERERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
17/587-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
Lisbet Gavin
Dokbesk:
ARKIVPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
17/1016-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frid M Welde Evjen
Dokbesk:
ENGASJEMENTSBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
19/25-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Roger Hågensen
Dokbesk:
GRUNNEIERERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/1-324
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BOLIGUTVALG 18.1.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
17/66-127
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ellen Gjeruldsen
Dokbesk:
BUFDIR LYSER UT TILSKUDDSMIDLER TIL FORELDRESTØTTENDE TILTAK I KOMMUNENE FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/352-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune, Røssåga/Toven Reinbeitedistrikt
Dokbesk:
11/79 - SØKNAD OM DELING - ANMODNING OM UTTALELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
19/46-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kristian Nikolai Jæger Hansen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR. 27/25 KRISTIAN NIKOLAI JÆGER HANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/1-325
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/1-326
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL LEILIGHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
19/47-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønnahorn v/ Marit Savic
Dokbesk:
BREV VEDR. DIRIGENTSITUASJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
18/42-34
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Oslomet - Storbyuniversitetet
Dokbesk:
UNDERTEGNET AVTALE - TILBUD OG AVTALE OM UNGDATAUNDERSØKELSE I DØNNA 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
18.01.2019
Saksnr:
17/220-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Løkta kolonial v/ Halvard Mikalsen
Dokbesk:
VS: MERKURSØKNAD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS