toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-18

Postliste for 18.02.2019

Datert:
15.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/736-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
SAK 18/736 - JORDLOVSVURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/561-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
LEDIGE PLASSER IGJEN PÅ GENERASJONSKONFERANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/492-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTTALELSE TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM MINSTEAREAL FOR JAKT ETTER ELG - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/103-24
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EKSTRAORDINÆR SKOLESKYSS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/103-25
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OVERSIKT OVER FRAVÆRSDAGER HØSTEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/689-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Løkta Oppvekstsenter
Dokbesk:
SV: REFERAT FRA FORELDREMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/106-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kjetil Aslak Kibsgaard
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.29/88 KJETIL KIBSGAARD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/470-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordby, Espen
Dokbesk:
KONTROLLRAPPORT 2018 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR HALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/751-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Vitensenter Nordland AS
Dokbesk:
VITENSENTER NORDLAND - INTENSJONSAVTALE MED DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/364-44
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON SKOLESKYSS JANUAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/72-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2019-2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/922-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Thorsvik Plan
Dokbesk:
SØKNAD OM TILTAK PÅ GNR.10/56 - ENDRET SITUASJONSPLAN GNR 10/56 - STEIN INGE MOEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/798-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Os, Vanja Ailin
Dokbesk:
TIL RÅDMENN OG NAV-LEDERE I NORDLAND FYLKE. VEDRØRENDE KOMPETANSESENTER/ SENTER FOR GJELDSRÅDGIVNING I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/119-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FERDIGATTEST - DRIFTSBYGNIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/492-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Snorre Berfjord
Dokbesk:
ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/1008-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/66-130
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
MANGLENDE RESPONS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/204-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Uloba AS
Dokbesk:
RAPPORT TIL BRUK FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE - OG OMSORGSTJENESTER 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/107-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Vandve Kystferie AS
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.22/53 VANDVE KYSTFERIE AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/479-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Statens kartverk
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT ODD ROAR RUSTEN GNR 11/230
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/486-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna Pensjonistforening v/Liv Austad
Dokbesk:
MANGLENDE SVAR PÅ HENVENDELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/715-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jan-Arne Åsjord
Dokbesk:
DELUTBETALING SAK 2018/107815
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/49-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Dønna Kommune v/Aino Eide
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING 50% VIKARIAT VERNEPLEIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/49-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Dønna Kommune v/Aino Eide
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - VERNEPLEIER 50% VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/106-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Kjetil Aslak Kibsgaard
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.29/88 KJETIL KIBSGAARD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/125-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sandnessjøen videregående skole
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE SKOLE - ARBEIDSLIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
17/86-175
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sugumaran Malarvili
Dokbesk:
19/681 HØRINGSBREV - NOU 2018:18 TRYGGE RAMMER FOR FOSTERHJEM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
18/536-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
anders.skaalgaard@valg.no
Dokbesk:
FRIST LISTEFORSLAG KUNNGJORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/49-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD VERNEPLEIER 50% VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/49-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE VERNEPLEIER 50% VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/49-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD VERNEPLEIER 50% VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
18.02.2019
Saksnr:
19/49-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE VERNEPLEIER 50% VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS