toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-03-18

Postliste for 18.03.2019

Datert:
15.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/1192-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/172-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 993332755
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/1288-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kjell Arne Hermansen
Dokbesk:
ANG. SAKSNUMMER 17/1288-7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/513-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
post@imdi.no
Dokbesk:
VEDRØRENDE TILSKUDDSBREV FOR UTBETALING AV TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 26. 02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/370-115
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Kenneth Johansen
Dokbesk:
SV: FERJE OG BUSSRUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
18/146-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vefsn kommmune
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - OPPSTARTSMØTE - REGULERINGSPLANPLAN DØNNA HAVFISKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/155-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
John-Erik Skjellnes Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR. 19/1 JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/171-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILLKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
18/42-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Tove Solvang
Dokbesk:
HANDLINGSPROGRAM TIL FOLKEHELSEPLAN OG IDRETTSSTRATEG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/147-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - FORSLAG TIL VALGLISTE FOR ARBEIDERPARTIET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/147-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Heidi Ellin Vold Lorentzen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - FORSLAG TIL VALGLISTE FOR - HØYRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/147-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Mari Pamela Brox Mikalsen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - FORSLAG TIL VALGLISTE FOR SENTERPARTIET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/364-45
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON SKOLESKYSS FEBRUAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/92-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING I VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/93-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING SYKEPLEIER I 50%
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/94-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING SYKEPLEIER 100% VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/174-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/93-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - TILSETTING SYKEPLEIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
18/747-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Runar Aufles
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 11/146 RUNAR AUFLES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/92-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - TILSETTING SYKEPLEIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/86-183
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ingeborg Margrethe Svanes
Dokbesk:
HØRINGSBREV - FORSLAG TIL LOV SOM GIR UTVALG TILGANG TIL OPPLYSNINGER UNDERLAGT LOVBESTEMT TAUSHETSPLIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/370-116
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
VS: KOMMUNIKASJON TIL DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/1192-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
17/82-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Voksne for Barn
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
18/184-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBAKEBETALING EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
18/730-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING FOM 01.04.19 - TOM 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
18/184-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
'fmnotos@fylkesmannen.no'
Dokbesk:
SVAR PÅ HENVENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/92-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD SYKEPLEIER 100 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/92-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER 100 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/93-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2019
Regdato:
18.03.2019
Saksnr:
19/93-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS