toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-18

Postliste for 18.03.2020

Datert:
29.02.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/103-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Einar Brynlund
Dokbesk:
SV: TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-117
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
fmnopost@fylkesmannen.no
Dokbesk:
BEREDSKAPSTILTAK LANDBRUKSFORVALTNING I FORBINDELSE MED SPREDNING AV KORONAVIRUSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-118
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
KLP
Dokbesk:
ALDERSPENSJONISTER KAN JOBBE MED KORONAKRISEN UTEN Å TAPE PENSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-119
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rolv-Olav Andresen
Dokbesk:
MELDING FRA DØNNA KOMMUNE -SØKNAD OM DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-120
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
VARSEL FRA HELSEDIREKTORATET - INFORMASJON TIL KOMMUNEOVERLEGER OG FYLKESMENN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/93-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bård Dørum
Dokbesk:
RENTEREGULERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-121
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Øvernes Else-Karin
Dokbesk:
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I FORBINDELSE MED KORONA-PANDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-122
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Styring.nord
Dokbesk:
KORNOAVIRUS: INFORMASJON KNYTTET TIL DRIFTEN AV ULIKE TILBUD I BUFETAT, REGION NORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-123
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Sylvi Barman-Jenssen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA KARANTENEPLIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-124
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Letsea v/Lars Føsker
Dokbesk:
SVAR - LETSEA OG TILTAK VED KORONA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
17/574-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
SVAR - LEDNINGSEIER - SJØKABLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-125
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Breimo, Grethe
Dokbesk:
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM GJENNOMFØRING AV FJERNMØTER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR Å BEGRENSE SPREDNING AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-126
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hafsmo, Rune
Dokbesk:
BARNEPASS/BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-127
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bostøtte Husbanken
Dokbesk:
KORONAVIRUSET - BEREDSKAP FOR KOMMUNENS BOSTØTTEARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-130
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Kundeansvarlig
Dokbesk:
CORONA BEREDSKAP 17.03.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/66-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jan Olav Kvitvær
Dokbesk:
6/14 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING GNR 6/14 - JAN OLAV KVITVÆR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-131
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
CORONA - INNKALLING AV LOKALT PERSONELL FRA HEIMEVERNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/66-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Børge Lorentzen
Dokbesk:
6/14 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/66-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jannicke Grønås Kvitvær
Dokbesk:
6/14 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-132
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJON TIL ALLE KOMMUNER PÅ HELGELAND ANGÅENDE BEREDSKAP AV LEGEMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-133
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Anne-Christin Andersen
Dokbesk:
RAPPORT: TILBUD BARN OG UNGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-134
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - AVVIKLING AV AVSPASERING I "KORONATIDEN"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-135
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
REVIDERT BREV OM OPPRETTHOLDELSE AV VARETRANSPORT OG VEI-INFRASTRUKTUR 27498360_1_1.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-136
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
APOTEKPERSONELL ER Å ANSE SOM ANSATTE I HELSETJENESTEN MED PASIENTNÆRT 27498713_1_1.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
19/71-56
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Bremtun@tryggtrafikk.no
Dokbesk:
TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 21. APRIL 2020 UTSETTES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/114-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - RENHOLDER 50 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
17/1205-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
PÅLEGG OM Å AVGI OPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/59-137
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lisa Friborg
Dokbesk:
COVID-19 – BER OM INNSPILL PÅ KUNNSKAPSBEHOV FRA KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/137-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/155-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
18.03.2020
Saksnr:
20/155-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS