toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-18

Postliste for 18.06.2019

Datert:
14.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/340-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nesna kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSUTTALELSE STUDIESTEDSSTRUKTUR NESNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/434-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 985883688
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
17/718-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/114-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Pettersen, Elisabeth Utstøl
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV FORSKRIFT, VEILEDER OG RUNDSKRIV FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD I NORDLAND 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/424-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD SPESIALISTFUNKSJON - SPESIALPEDAGOGIKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/424-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: LÆRERSPESIALIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-30
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Bjørn Laumann
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG BJØRN LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
17/58-29
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGING AVVIK ÅPEN DØR NAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
17/336-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
FORHÅNDSVARSEL - EIERMØTE I HELGELAND KRAFT 28. NOVEMBER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-31
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Britt Eva Laumann
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG BRITT EVA LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-32
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Linda Laumann
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG LINDA LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-33
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Pål Inge Laumann
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG PÅL INGE LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-34
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Hege Kristin Nilsen
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG HEGE KRISTIN NILSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-35
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG JOHN E SKJELLNES JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-36
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Johannes Laumann
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG SVEIN LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/369-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Vegar Bentzen
Dokbesk:
17-2 OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING TUN - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG VEGAR BENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/435-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SOM TILKALLINGSVIKAR FRA 17.06.19 TOM 17.06.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/436-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SOM TILKALLINGSVIKAR FRA 17.06.19 TOM 17.06.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
17/58-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
NAV v/ Elsa Breistrand
Dokbesk:
AVVIKSRAPPORTERING-HENDELSER -ÅPEN DØR PÅ NAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
17/58-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune v/ Mette Anfindsen
Dokbesk:
AVVIKSRAPPORTERING-HENDELSER - SVAR ÅPEN DØR NAV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
17/58-32
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EPISODE ONSDAG 15. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/432-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/433-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/431-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ASSISTEN DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
17/680-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UTTALELSE VEDR SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/63-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ELEV SOM IKKE MØTER TIL UNDERVISNING, ORIENTERING OM MELDING TIL BARNEVERN -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/437-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Åshild og Rolf Myrhaug
Dokbesk:
MELDING OM FERDIGSTILLELSE AV BYGG- GNR 14/15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/599-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
DELUTBETALING AV TILSKUDD - DRENERING, 971208554
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/482-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
6/57 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING HYTTETOMT ODD EINAR LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/482-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Trond Arne Lorentzen
Dokbesk:
6/57 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING HYTTETOMT TROND ARNE LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
18/482-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Åsmund Inge Lorentzen
Dokbesk:
6/57 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING HYTTETOMT ÅSMUND LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/4-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
HØRINGSBREV OM NASJONAL VEILEDER FOR LEGEVAKT OG KVALITETSINDIKATORER FOR LEGEVAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/12-62
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSTADSRAPPORT -BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/438-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Brønnøy Blikk As
Dokbesk:
SØKNAD PIPEREHABILITERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/424-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Solveig Aase Pettersen Høydahl
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD SPESIALISTFUNKSJON - SPESIALPEDAGOGIKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/424-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Tom Kenneth Johansen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD LÆRERSPESIALIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/398-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER LØKTA OPPVEKSTSENTER- 33 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/433-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/432-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
18.06.2019
Saksnr:
19/431-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS