Postliste for 2020-06-18

Postliste for 18.06.2020

Datert:
16.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/592-79
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
19/215-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KOMMUNENES ARBEID MED JORDBRUK I FORBINDELSE MED REVURDERING OG OPPDATERING AV VANNFORVALTNINGSPLANER OG TILTAKSPROGRAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/670-58
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEILIGHET!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/745-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Tom Andreassen
Dokbesk:
SVAR - KJØP AV GRILLHYTTEN - GAMLE BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/295-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRA GRUNNEIERNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
19/335-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Nordland fylkeskommune, Ove Arild Alfheim
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FLYTTING AV VEGSKILT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/1142-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Morten Helmersen
Dokbesk:
GRENSEGANG OPPMÅLING GNR 58/11 - VARSEL OM GJENNOMFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/1142-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Anne Synnøve Helmersen
Dokbesk:
GRENSEGANG OPPMÅLING GNR 58/11 - VARSEL OM GJENNOMFØRT FORRETNING OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/1142-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Veronika Cecilie Wiig
Dokbesk:
GRENSEGANG OPPMÅLING GNR 58/11 - VARSEL OM GJENNOMFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/1142-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Helgeland Skogselskap
Dokbesk:
GRENSEGANG OPPMÅLING GNR 58/11 - VARSEL OM GJNNOMFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/477-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
TAUSHETSPLIKT I FORBINDELSE MED GRANSKNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/336-77
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
FELLES PRESSEMELDING - ENIGHET ETTER SKREDENE I TOSBOTN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/3-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Wenche Eek
Dokbesk:
SVAR VEDRØRENDE REGULERINGSENDRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/1205-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV SAK - DØNNA KOMMUNE - MANGLENDE OPPFYLLELSE AV PÅLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/3-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - SJØBODER GNR 31/19 - WENCKE EEK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/521-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD - AKTIVITETSTILBUD TIL LANGTIDSBOENDE VED SYKEHJEM OG BEBOERE I OMSORGSBOLIG MED HELDØGNS BEMANNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/408-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rådmann Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 16.06.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/408-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rådmann Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 16.06.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/408-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Høyre
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I FORMANNSKAP DEN 16.06.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
19/424-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Solveig Aase Pettersen-Høydahl
Dokbesk:
SØKNAD PÅ LÆRERSPESIALISSTFUNKSJONEN I SPESIALPEDAGOGIKK, VEILEDNING, FAGKOMPETANSE MM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
19/424-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hilde Cathrine Bentzen
Dokbesk:
SØKNAD PÅ FUNKSJON SOM LÆRERSPESIALIST I NORSK, MED VEKT PÅ LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING FOR 1.-10. TRINN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
18/784-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Rutt Olsen, Svein Ståle Olsen og Maj-Britt Ivarsdatter
Dokbesk:
KLAGE VEDR. OPPMÅLINGSFORETTNING AV GNR 28/8 PARSELL ( BRYGGEBERGET)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/172-62
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/418-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Rolf Stian Nordbjørn
Dokbesk:
14/61 OG 89 - SØKNAD MAKEBYTTE, - DISP. SØKNAD I FORHOLD TIL REGULERINGSPLAN "MOBERG"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/419-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Rolf Stian Nordbjørn
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE MED LOFT GNR 14/89 - ROLD STIAN NORDBJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/420-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 26.05.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
17/670-61
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HJELPESTØNAD FRA FOLKETRYGDEN -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
19/427-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Terje Johansen
Dokbesk:
11/378 - OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERSENDELSE PROTOKOLL MM. GNR 11/262 - TERJE JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
20/188-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Reidun.Mo@dsb.no
Dokbesk:
UTVIDET HJEMMEL TIL KOMMUNENE SOM ÅPNER FOR Å KUNNE NEDLEGGE FORBUD MOT Å GJØRE OPP ILD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2020
Regdato:
18.06.2020
Saksnr:
19/370-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Ivar Johansen
Dokbesk:
11/379 - OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERSENDELSE PROTOKOLL MM GNR 11/273 - SVEIN JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
18. juni 2020 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut