toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-09-18

Postliste for 18.09.2019

Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
17/58-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Ingrid Kathrine Johansen Wåde
Dokbesk:
AVVOKSSKJEMA - ÅSSLETTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
17/329-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.09.19 TOM 31.12.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/12-101
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM REDUKSJON PÅ OPPSIGELSESTID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/486-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - VITNEMÅL 2019 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
17/52-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.019.19 TOM 31.12.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
17/52-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.19.19 TOM 31.12.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/539-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/12-102
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/12-103
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNADSSKJEMA TIL KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/12-104
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/429-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Dag Ole Aanderbakk
Dokbesk:
14/99 OG 14/25 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER UTSTEDELSE AVMATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
18/841-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Torbjørn Smørvik
Dokbesk:
AVTALE OM LEIE AV LAND TIL PARKERINGSPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/214-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Fiskeridirektoratet
Dokbesk:
FISKERIDIREKTORATETS UTTALELSE TIL OPPSTART AV PLANARBEID MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅKERVÅ GEN NÆRINGSOMRÅDE, DØNNA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/482-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Mary Jean Susi Johansen
Dokbesk:
26/1 - KVITTERING FOR REGISTRERT KONSESJONSFORHOLD I MATRIKKELEN. GNR 26/1 - MARY JEAN SUCI JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
18/879-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Iris Linchausen
Dokbesk:
DIVERSE OM STARTLÅN OG STARTSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/79-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
INNSPILL TIL PLANSTRATEGI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/394-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barnehage v/ Evs Solfjeld
Dokbesk:
LEDELSE I BARNEHAGE- STYRESTILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
17/626-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Alstahaug Tingrett
Dokbesk:
VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2017-2020 - FRITAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
19/217-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Caroline Moen Eide
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HEILE HELGELAND - BLI MED PÅ LAGET?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
18/738-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Ytre Helgeland Politidistrikt
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FELLES FORLIKSRÅDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
18.09.2019
Saksnr:
18/722-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
maren herigstad
Dokbesk:
SVAR - INFO ANG DØNNAS REPRESENTANT I HORVA STYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS