toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-19

Postliste for 19.02.2019

Datert:
18.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
19/108-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM STARTLÅN FOR INNKJØP AV EGEN BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/390-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
PROTOKOLL FRA MØTE I NORDLAND FYLKES ELDRERÅD 11.02.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
18/662-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Anniken Nylund Aasjord, Kystverket
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE AREALPLAN I OMRÅDET SLAPØYFJORDEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/103-26
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON SKOLESKYSS HØSTHALVÅRET 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
18/736-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune, Røssåga/Toven Reinbeitedistrikt
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING GNR 31/23 - EISTEN RAUØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/730-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM MIDLERTIDIG STANS AV INTRODUKSJONSPROGRAM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
18/662-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Fiskeridirektoratet
Dokbesk:
BIOMAR AS 937843860 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE KYSTSONEPLAN FOR LOKALITET SLAPØYVÆRET I DØNNA KOMMUNE. FISKERIDIREK TORATETS UTTALELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
18/352-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Gerd Irene Jøranlid
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING GNR 11/79 - GERD IRENE JØRANLID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/528-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
post@kystverket.no
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN OVER SJØ - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF.TILTAKSFORSKRIFTEN - SØRØYVÅGEN - DØ NNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
18/942-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lene Titternes
Dokbesk:
VS: RÅDYR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/521-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dagtilbud
Dokbesk:
TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSPLASSER FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS FRA HELSEDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
19/110-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - OMORGANISERING HELSE OG OMSORGSTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/1288-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune, Røssåga/Toven Reinbeitedistrikt
Dokbesk:
33/6 OG 33/12 SØKNAD OM DISPENSASJON I FORHOLD TIL REGULERINGSPLAN OG PBL § 1-8 GNR 33/12 - TORILD JOHANSEN OG KJELL ARNE HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
18/48-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
ANG. SYKKELSTI BREIVIKA - SKARSVIKA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
18/932-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino
Dokbesk:
HANDLINGSPLAN - HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/370-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hauge Rolf Einar
Dokbesk:
HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/66-131
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: TILBAKEMELDING TIL DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
19/56-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Turid Færøy
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE TIL RESSURSGRUPPAS FORELØPIGE RAPPORT: "HELGELANDSSYKEHUSET 2025"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
19/111-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Fagforbundet v/HTV Marita Johansen, Hovedverneombud Eivind Smørvik, Aino Paulette Eide
Dokbesk:
REFERAT MØTE I ARBEIDSGRUPPEN "NYE RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/218-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgeland Regionråd - Post
Dokbesk:
MØTE I HELGELAND REGIONRÅD 21. - 22. FEBRUAR, MOSJØEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
19.02.2019
Saksnr:
17/370-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Knut Solfjeld
Dokbesk:
HØRING NYE FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS