toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-19

Postliste for 19.03.2020

Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-138
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trond Hjortdahl
Dokbesk:
KORONAVIRUS - BESØK I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-139
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helge Kjeoy
Dokbesk:
DISPENSASJON FRA FORBUD OM OPPHOLD PÅ FRITIDSEIENDOM I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-140
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Aase Hanssen
Dokbesk:
DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
17/549-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT 15.03.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-141
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
HVEM SØRGER FOR INFORMASJON TIL SERVERINGSSTEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-142
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
NB! HASTER: FYLKESMENNENES VURDERING AV HYTTEKOMMUNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-143
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV DEN 18.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-144
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mette Anita Anfindsen
Dokbesk:
OMLEGGING RENHOLD KOMMUNEHUSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-145
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ken Anfindsen
Dokbesk:
OMLEGGING RENHOLD KOMMUNEHUSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-146
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Trond Hjortdahl
Dokbesk:
SVAR - KORONAVIRUS - BESØK I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
18/21-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Jan Pettersen
Dokbesk:
ANGÅENDE GRENSEJUSTERING HYTTETOMT STAVSENG HYTTEFELT – GNR 5 BNR 20.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/156-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 969647338
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
17/233-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM SKOLETILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/159-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - DRENERING, 996798046
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/146-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Aramo Shaveisi
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK - BOLIG GNR 11/167 - ARAMO SHAVEISI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
17/501-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrun Fostad
Dokbesk:
KULTURSKOLEN EKSTRA BETYDNINGSFULL I EI KRISETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-147
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Linda Bamberg, Inrigo AS
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KARANTEBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-148
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Inrigo AS
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KARANTEBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-149
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Rolv-Olav Andresen
Dokbesk:
SVAR - MELDING FRA DØNNA KOMMUNE -SØKNAD OM DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-150
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rolv-Olav Andresen
Dokbesk:
SVAR - MELDING FRA DØNNA KOMMUNE -SØKNAD OM DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-151
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Hafsmo, Rune
Dokbesk:
SVAR - BARNEPASS/BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-152
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
SPAR Dønna
Dokbesk:
ANG STENGING AV SHMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/81-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Dag Ole Aanderbakk
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - RIVING AV ELDRE KONDEMNERT BOLIGHUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/160-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.07.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/160-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Irene Grønaas
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING - IRENE GRØNAAS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
17/592-66
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV PLASS PÅ SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/59-153
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
RUTINE FOR Å SIKRE OPPFØLGING AV GRAVIDE, BARN OG UNGE I DØNNA KOMMUNE UNDER KORONA-EPIDEMI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
19/751-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 01.01.2021 - 31.12.2025 - FORSLAG FRA KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/146-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDTAK - DISPENSASJON FRA VEGLOVENS BYGGEGRENSE FOR OPPFØRING AV BOLIG - FV 7290 - GNR 11 BNR 167 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/47-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
NO SM Bevilling
Dokbesk:
VEDRØRENDE DATO FOR BEHANDLING AV BEVILLINGER TIL NY BEVILLINGSPERIODE 2020-2024.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-29
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-30
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-31
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-32
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-33
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-34
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-35
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-36
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-37
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/79-38
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/154-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
19.03.2020
Saksnr:
20/155-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS