toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-19

Postliste for 19.06.2019

Datert:
05.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/21-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
Helgeland Ungdomsråd
Dokbesk:
SVAR - HELGELAND UNGDOMSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
18/513-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/174-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/212-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT FOR 2018 OG 2019.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
18/536-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
GODE VALGOPPLEVELSER FOR ALLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/424-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Hilde Cathrine Bentzen
Dokbesk:
SVAR - VS: SØKNAD PÅ LÆRERSPESIALISTSTILLING I LESING OG SKRIVING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
17/685-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD SOMMERJOBBTILSKUDD 2019 - DØNNA KOMMUNE - DØNNA OMSORGSSENTER V/ ELIN KRISTIN JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
18/783-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Bjarne Olsen
Dokbesk:
50/80 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEPÅVISNING GNR 50/80 - SVEIN OLSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
18/783-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Steffen Jørgensen Mathisen
Dokbesk:
50/80 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEPÅVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
18/783-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Sigrid Nesje
Dokbesk:
50/80 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEPÅVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
18/783-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Stig Andre Lisø
Dokbesk:
50/80 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEPÅVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
17/1105-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
utdanningsforbundet v/ Arild Hågensen
Dokbesk:
VS: TILLITSVALGTE UTDANNINGSFORBUNDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
17/423-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
HØRINGSBREV - FORSLAG TIL PLANPROGRAM - REGIONAL KULTURMINNEPLAN FOR NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/439-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Runar Aufles
Dokbesk:
TINGLYSNING/OPPMÅLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/89-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgeland Kraft AS
Dokbesk:
RENTER OG AVDRAG PÅ ANSVARLIG LÅN EIERKOMMUNER 1 HALVÅR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
17/670-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV FOR SPESIALUNDERVISNING GJESTEELEV - VÅREN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
18/1-329
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UTLEIEOVERSIKT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
17/30-267
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UTLEIEOVERSIKT 2013 - 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/416-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD RENHOLDER LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
17/220-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Karusellberget Kolonial AS
Dokbesk:
MERKUR-PROGRAMMET. KARUSELLBERGET KOLONIAL AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/364-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Heidis sjokoldedrøm
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - KOMMUNESTYRETS VEDTAK HEIDI VOLD LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
19.06.2019
Saksnr:
19/409-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Dønnesfjellstua
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING. KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS