toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-08-19

Postliste for 19.08.2019

Datert:
20.06.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/350-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
'fmnopost@fylkesmannen.no'
Dokbesk:
FORVALTNINGSKONTROLL INNEN LANDBRUK - DOKUMENTKONTROLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/13-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Ole Christian Wik
Dokbesk:
AVTALE OLE CHR WIK - FREMMEDE SKADELIGE PLANTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/197-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Charles Lorentsen
Dokbesk:
KONTRAKT E-NV200
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/79-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Sverre Sivertsen
Dokbesk:
VS: SVAR PÅ TRAFFIKKSIKKERHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/89-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren v/ Mona Lillegaard
Dokbesk:
VS: FORSIDE PERIODISK OPPGJØR 7/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/488-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EIENDOMSSKATT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/489-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kari W. Hjortdahl
Dokbesk:
VS: SØKNAD FRA JOKER KARUSELLBERGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
18/936-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Henrik Schmidt
Dokbesk:
VS: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I NORDLAND - PLAN FOR UTADRETTET VIRKSOMH ET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/490-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Fylkestannhelsesjefen i Nordland
Dokbesk:
VS: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I NORDLAND - PLAN FOR UTADRETTET VIRKSOMH ET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/491-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Fagforbundet v/ Marita T. Johansen
Dokbesk:
VS: SENIORPOLITISKE TILTAK I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/71-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Sverre Sivertsen
Dokbesk:
VS: SVAR PÅ TRAFFIKKSIKKERHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/170-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/170-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/209-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 915885500
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/105-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Olsen, Anne Stemland
Dokbesk:
EVALUERINGSRAPPORT VARSLINGSØVELSE KOMMUNAL BEREDSKAP 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
18/513-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - TILBAKEMELDING PÅ SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/1280-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ole Pettersen
Dokbesk:
ANMODNING OM INNSYN I DOKUMENTER FRA POSTLISTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/143-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - ASSISTENTVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
18/810-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jannicke Grønås Kvitvær
Dokbesk:
ANMODNING OM SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR 6/2 - MARTIN JOHAN GRØNÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/58-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
AVVIK LØKTA BARNEHAGE- HÆRVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/492-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Ann Inger og Nils Anders Mortensen
Dokbesk:
VS: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/493-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Ove Hov
Dokbesk:
VS: KJERKVEIEN PÅ HOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.07.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/616-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Roy Paul Skogsholm
Dokbesk:
UTTALELSER TIL 2. OG 3. GANGS HØRING KYSTPLAN HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/616-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan-Christer Torvik
Dokbesk:
VS: REV PLANKART KPH - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/616-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Roy Paul Skogsholm
Dokbesk:
KYSTPLAN HELGELAND - SISTE REVISJON AV PLANBESTEMMELSER DATERT 10.6. 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.07.2017
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/1076-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET/SYKMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/327-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL DIALOGMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/179-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGET AUTORISASJON SOM SYKEPLEIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/182-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Enger Per Christian
Dokbesk:
19/219444-1 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - ÅKERØYVEIEN 95 GNR. 3 BNR. 6 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.07.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/494-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Marita Torfinnsdatter Johansen
Dokbesk:
SKILTING TIL BREIVIKA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
18/606-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kristin Andreassen
Dokbesk:
VS: UTBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
17/680-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2019
Regdato:
19.08.2019
Saksnr:
19/491-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Fagforbundet v/ Marita T. Johansen
Dokbesk:
SVAR - VS: SENIORPOLITISKE TILTAK I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS