toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-19

Postliste for 19.11.2018

Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
17/1251-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Børge Lorentzen
Dokbesk:
SØKNAD OM UTBYGGING AV DEN KOMMUNALE VANNLEDNING PÅ STAVSENG GNR 6/89 - BØRGE LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/111-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING - PROSJEKT BACKPACKER KYSTRIKSVEIEN ÅR 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/111-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING - PROSJEKT BACKPACKER KYSTRIKSVEIEN - ÅR 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/882-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VS: GJERDE SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/847-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Toril H Forsmo
Dokbesk:
RENOVASJONSGEBYR FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/883-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Andreas Falk Nilsen
Dokbesk:
SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR. 41/1,3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
17/66-121
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
Carl Georg Næss
Dokbesk:
INFORMASJON FRA INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TIL KOMMUNER OM NY TILSKUDDSORDNING 'TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KO MMUNALE INTEGRERINGSTILTAK'
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
17/971-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Karrieresenteret Ytre Helgeland
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/884-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SVAR PÅ HENVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/1-309
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDRING AV FELLESKOSTNADER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
17/513-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
biztalk@imdi.no
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 14.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
19.11.2018
Saksnr:
18/885-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDLEGG AV RELEVANTE DOKUMENTER I PLANSAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS