toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-12-19

Postliste for 19.12.2018

Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/753-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL DYREVOGN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/824-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT - VEKSTGRUPPE GRØNNSAKER JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/883-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM TILLATELSE TIL NYDYRKING, GNR 41 BNR 1 OG 3, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/883-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL NYDYRKING - GNR. 41 BNR. 1, 3 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
17/798-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KOMPETANSESENTER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1-321
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MAIL ANG.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
17/691-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Grendalaget glein v/Kristina Torsvik
Dokbesk:
LEIEAVTALE MOBIL BETALINGSTERMINAL - GL GLIMT, GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/34-28
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PINKODE TIL KOSTRA - RAPPORTERINGEN FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/12-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Utdanningsforbundet v/HTV Asle Hanssen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KUTT STILLINGSRESSURS DØNNA VOKSENOPPLÆRING 1.1.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/935-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Dag-Rune Adolfsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILTAK I 100 M BELTET § 8-1 I PLAN OG BYGNINGSLOVEN GNR.16/39 DAG-RUNE ADOLFSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/231-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
MELDING OM OPPSTART - REVISJON AV REGIONAL PLAN FOR VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
17/98-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Frida Hjortdahl Åkerøy, Mathilde Solfjeld, Ingeborg Johansen Waade, Dagny Elise Johansen, Mads Petter Bjørnvik
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONSTITUERING AV DØNNA UNGDOMSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/435-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Runar Skaga
Dokbesk:
DOKUMENTASJON PÅ LEVERT RUNDBALLEPLAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/944-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Magnar Sørvik Seltveit
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/824-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
ERSTATNING FOR KLIMABETINGET AVLINGSSVIKT - VEKSTSESONGEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/824-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
ERSTATNING FOR KLIMABETINGET AVLINGSSVIKT - VEKSTSESONGEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
17/186-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland Politidistrikt
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE DØNNA KOMMUNE OG NIRDLAND POLITIDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/172-54
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Bjørn Tollefsen
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ UTRYKINNG TIL PIPEBRANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/826-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
K Femten AS
Dokbesk:
PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR.50/118 K-FEMTEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/826-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
K Femten AS
Dokbesk:
FAKTURA GNR.50/118 K-FEMTEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/473-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Carl Georg Næss
Dokbesk:
UTSATT FRIST FOR TILSKUDDSRAPPORTERING FOR KUM 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/910-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD ASSISTENT LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/910-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE ASSISTENT LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS