toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-20

Postliste for 20.02.2019

Datert:
15.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/101-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Torstein Jordet
Dokbesk:
RE: KART
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
18/662-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Aasjord, Anniken Nylund
Dokbesk:
VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - LOKALITET SLAPØYVÆR - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
18/48-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILBAKEMELDING OM MULIGE INTERESSEKONFLIKTER - REGULERINGSPLAN - ETABLERING AV SYKKELSTI VEST AV DØNNAMANNEN - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/56-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Brønnøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM VEDTAK - HØRINGSUTTALELSE- HELGELANDSSYKEHUSET 2025
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/370-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
ANG. FORSLAG TIL NYE FERJERUTE, SANDNESSJØEN-DØNNA-LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/370-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lillian Pedersen-Titternes
Dokbesk:
HØRING FERGE/HURTIGBÅTRUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/370-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Einar
Dokbesk:
NYE FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/370-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ann karin Eide
Dokbesk:
FERGERUTEFORSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/370-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ann karin Eide
Dokbesk:
FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/210-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Sveaass, Axel
Dokbesk:
ANMODNING OM KANDIDATER FRA NORDLAND TIL NASJONAL JORDVERNPRIS 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
18/932-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
NOTAT FRA EVALUERINGSMØTE HMS - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/370-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lars Hanssen Skei
Dokbesk:
VEDR. FORSLAG TIL NYE FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/41-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Fosen Brann og Redningstjenste
Dokbesk:
SV: 2. PURRING MELDING OM BRANNVERNET (MOB FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/1156-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
KARTLEGGING AV HVORDAN LOVENDRINGEN I EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR VERKER OG BRUK FAKTISK SLÅR UT FOR KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/113-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
DBU v/ Ken Anfindsen
Dokbesk:
BEKYMRING - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/370-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Børge Edvinsen
Dokbesk:
HØRINGSINNSPILL VEDRØRENDE FORSLAG TIL NYE FERJERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/41-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Laila Lien Østgård
Dokbesk:
SV: 2. PURRING MELDING OM BRANNVERNET (MOB FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/41-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Magne.Bjerkseth@dsb.no
Dokbesk:
2. PURRING MELDING OM BRANNVERNET (MOB FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/105-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anne Stemland Olsen
Dokbesk:
VARSEL OM STOR SNØSKREDFARE -FAREGRAD 4 - FOR HELE NORDLAND FREDAG 22. FEBRUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/533-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING SOMLÆRLING VED DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/114-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM REGIONALE MILJØTILSKUDD, NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/390-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
MELD. ST. 15 LEVE HELE LIVET OG OPPFØLGING I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
19/91-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
20.02.2019
Saksnr:
17/264-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KRAV OM INTEGRERINGSTILSKUDD 2017 OG 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS