toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-20

Postliste for 20.03.2020

Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
19/750-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
19/750-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-154
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Olsen, Ole-Kristian
Dokbesk:
BER OM EN TILBAKEMELDING PÅ INTRODUKSJONSFELTET I FORBINDELSE MED COVID-19.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-155
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFO TIL KOMMUNENE I FORBINDELSE MED STENGING AV FØDEAVDELINGEN VED HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-156
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV DEN 19.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-157
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gerd-Solveig
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-158
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Aavitsland, Preben
Dokbesk:
HASTER - BREV TIL KOMMUNELEGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-159
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vebjørn Ulvang
Dokbesk:
SØKNAD OM FRITAK FRA KARANTENEPLIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/161-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.07.20 - FOLKEHELSEKOORDINATOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/161-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.07.20 - SAKSBEHANDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/161-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sissel Eide Knutsen
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING - SISSEL EIDE KNUTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/162-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-161
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Steen Helle Willassen
Dokbesk:
COVID-19 - NEDTRAPPING AV REHABILITERINGSTILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-162
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lise Blix Olsen
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNENE OM LOKALE FORSKRIFTER ETTER SMITTEVERNLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/163-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Atle
Dokbesk:
SØKNAD OM IG-TILLATELSE FOR BETONGKAI PÅ LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
17/549-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT 15.03.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-163
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
AVSLÅTT MIDLERTIDIG SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å HOLDE UTSALGSSTEDENE ÅPNE PÅ SØN- OG HELLIGDAGER - REMA 1000
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-164
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lise Blix Olsen
Dokbesk:
RAPPORTERINGSMAL FOR UKENTLIG RAPPORTERING FRA KOMMUNE TIL FYLKESMANN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
19/13-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLER TIL BEKJEMPELSE AV FREMMEDE PLANTER KOMMUNENE 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
19/56-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Marit Nilsen
Dokbesk:
SÆRUTSKRIFT HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - ORGANISERING OG FINANSIERING AV DET VIDERE ARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-167
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kjell Morten Kjøglum
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KARANTENEBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/164-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK EPOST TIL ARKIV 2020-0002
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/164-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD 2020-0002
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-168
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Aase Hanssen
Dokbesk:
SVAR - DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/165-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SPILLOLJE - LEKKASJE PÅ BJØRN INDUSTRIOMRÅDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-169
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
E-POST: VS: BEREDSKAP KORONAVIRUS - ANMODNING OM Å SIKRE AT PRIORITERT PERSONELL IKKE STOPPES PÅ KOMMUNEGRENSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-170
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jacobsen Brite
Dokbesk:
BEREDSKAP KORONAVIRUS - ANMODNING OM Å SIKRE AT PRIORITERT PERSONELL IKKE STOPPES PÅ KOMMUNEGRENSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-171
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 20.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-172
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Toril Kolås
Dokbesk:
KORT HØRINGSRUNDE - PRIORITERING AV HELSEHJELP UNDER COVID-19 KRISEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-173
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
SPAR Dønna
Dokbesk:
SVAR - ANG STENGING AV SHMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-175
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Toril Haltbrekken
Dokbesk:
SVAR - FORESPØRSEL OM ÅPNING AV SHMILS GJENVINNINGSSTASJONER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/76-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/76-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/76-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/77-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/77-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/77-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/77-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/114-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/114-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/118-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/154-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-176
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Gerd-Solveig
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-177
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Kjell Morten Kjøglum
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KARANTENEBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
20.03.2020
Saksnr:
20/59-178
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Helge Kjeoy
Dokbesk:
SVAR - DISPENSASJON FRA FORBUD OM OPPHOLD PÅ FRITIDSEIENDOM I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS