toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-20

Postliste for 20.04.2020

Datert:
17.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
18/893-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
UTBETALINGSANMODNING - DRENERING, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
18/893-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD - DRENERING, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/854-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Domaas, Stein Tage
Dokbesk:
SV: REIN PÅ DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/277-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
FV.828 BJØRN - SPØRSMÅL ANGÅENDE FARTSGRENSE VED GAMLE BJØRN SKOLE - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
19/707-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kjell Ottestad
Dokbesk:
BYGGESAK 19/707
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/59-373
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Coronaspørsmål Dønna
Dokbesk:
SV:
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/275-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Kenneth Thomassen
Dokbesk:
PURRING -SPØRSMÅL VEDRØRENDE FRADELING OG BYGGING AV NAUST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/549-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OMDISPONERING AV RAMMETILSKUDD - SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/59-374
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Martin Teigstad Moe
Dokbesk:
REVIDERT FORSKRIFT OM KARANTENEBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/207-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
HVORFOR FORMANNSKAPSMØTE SOM "FJERNMØTE"?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/501-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrun Fostad
Dokbesk:
TIL MEDLEMSKOMMUNENE, NORDLAND. APRIL 2020.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
19/582-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
11/377 - PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORETNING - OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
19/582-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Einar Johan Sørøy
Dokbesk:
11/377 - PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORETNING - OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
19/582-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Arnold Paul Sørøy
Dokbesk:
11/377 - PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORETNING - OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/4-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING AV AUTISME- OG TOURETTESUTVALGETS INNSTILLING NOU 2020: 1 - TJENESTER TIL PERSONER MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSE R OG TIL PERSONER MED TOURETTES SYNDROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/59-375
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ida Opland Aaker
Dokbesk:
OPPDATERT RUTINE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
18/26-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Atle
Dokbesk:
SØKNAD OM IG-TILLATELSE FOR BETONGKAI PÅ LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/188-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
BRANN-/RØMNINGSPLAN DOS - RETTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/276-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
postmaster dfiskmas
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
18/326-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Alfred Løken Solfjeld
Dokbesk:
JOBBSØKNAD V/ TEKNISK ETAT - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/59-376
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT FYLKESMANNEN 200420
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/592-68
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/172-51
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/469-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/278-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Helge Oav Tobiassen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.36/46 HELGE OLAV TOBIASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/172-52
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/172-53
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON I 14 DAGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/172-54
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON OG BETALINGSFRI PERIODE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
17/172-55
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON I 14 DAGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/273-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RYDD OPP PA KOMMUNENS NETTSIDE - MED KOMMENTARER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/279-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
ÅPNING AV BARNEHAGER I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/279-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta Oppvekstsenter
Dokbesk:
SJEKKLIST LØKTA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/181-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.04.2020
Regdato:
20.04.2020
Saksnr:
20/198-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS