toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-20

Postliste for 20.05.2019

Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/574-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
OVERSENDELSESBREV - KOMMUNEPLANENS AREALDEL - HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/369-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=243154)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/318-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE JFR. ''SØKNADER OM TILSKUDD SMIL MIDLER DØNNA KOMMUNE 2019''.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/329-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
18/553-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kari Tverå
Dokbesk:
VS: SAK 18/553
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/218-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING AV LUFTSPENN - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKR IFTEN - GRINDNESSUNDET - VANDVE - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
18/616-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/220-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jenny Rolness
Dokbesk:
TIDLIG JAKTSTART OG SKADEFELLING AV GRÅGÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/72-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Postmottak KUD
Dokbesk:
19/2611 TILSKUDDSORDNING FOR NYSKAPENDE AKTIVITETSARENAER FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/218-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING AV LUFTSPENN - VANDVE OG HAVSTEINEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAN D FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/218-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING AV LUFTSPENN - VANDVE OG HAVSTEINEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAN D FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/218-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - UTØYS UNDET - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/81-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BREV OM TVANGSSALG. SAKSØKER LINDORFFS REF. 27098607
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/336-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
INNKALLING TIL EIERMØTE I HELGELAND KRAFT AS 27. MAI 2019 KL. 11:00
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
18/699-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FORHANDLINGSPROTOKOLL -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/841-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 24.06.19 TOM 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/366-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/367-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/670-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANBEFALT RESSURSBEHOV VÅR 2019 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/321-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi / Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE -SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR 1/3 - ENDRE ØSTBØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/319-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi / Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR 14/6 PETTER PETTERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/320-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi / Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR 36/3 - HØLHAUGEN V/ SVEIN SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/111-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta Oppvekstssenter v/rektor
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTSENHET- LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/226-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Mattilsynet Region Nord
Dokbesk:
TILSYNSRAPPORT - DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/370-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Svein Ivar Johansen
Dokbesk:
REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - GNR 11/273 - SVEIN JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/854-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
MØTEREFERAT DIALOGMØTE 4.4.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/592-52
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/371-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/371-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT_DIGITALE HELGELAND_250219.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/371-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DIGITAL STYRINGSMODELL, ALSTAHAUG.PPTX
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/367-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/367-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/366-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/366-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS