toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-20

Postliste for 20.06.2019

Datert:
07.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/156-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KLAGE PÅ GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/218-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - STRAU MEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/384-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Malin Halvorsen
Dokbesk:
SVAR PÅ JOBBTILBUD I DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/441-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Kristin Marie Berg
Dokbesk:
SØKNAD OM VANNTILKNYTNING GNR 10/29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
17/700-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL TIL ARBEIDSGIVER OM AVVIKLING AV FORELDREPERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/424-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - LÆRERSPESIALIST - FUNKSJONSTILLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
17/45-52
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
17/45-53
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
18/688-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS SØKNAD OM TILGANG TIL OPPLYSNINGER FRA FOLKEEGISTERET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
17/984-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV FOR ELEV VÅREN 2019 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/442-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Gry Kristin Fjellgaard
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR 17/41 - GRY KRISTIN FJELLGAARD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/4-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
HØRING - NASJONAL VEILEDER FOR AKUTTHJELPERE MED VEDLEGG 25064459_1_1.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/178-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Tormod Christoffersen
Dokbesk:
ATT.. JØRN HØBERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/4-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENTSKADELOVEN OG FORSKRIFTER TIL LOVEN - ENDRINGER I TILSKUDDSORDNINGEN FOR PRIVAT HELSETJENESTE MV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/4-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Marianne Olaisen
Dokbesk:
HØRING OM NY PROSTISTRUKTUR PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/17-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPRETTELSE AV HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/4-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING AV NOU 2019: 14 TVANGSBEGRENSNINGSLOVEN - FORSLAG TIL FELLES REGLER OM TVANG OG INNGREP UTEN SAMTYKKE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
17/414-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kontrollutvalget v/ Tobias Langseth
Dokbesk:
VS: SÆRUTSKRIFT SAK 07/2019 [FORVALTNINGSREVISJON]
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/360-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Dønna barne- og ungdomsskole v/rektor
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING - VÅREN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/433-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/432-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/432-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
20.06.2019
Saksnr:
19/431-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS