toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-12-20

Postliste for 20.12.2018

Datert:
17.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/947-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
PLANNETTVERK I NORDLAND - MØTEPLAN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/944-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ LEIE AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/944-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ LEIE AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/946-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Margit Pernille Langseth
Dokbesk:
SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/86-156
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Aamodt Erland
Dokbesk:
18/5561-1 HØRINGSBREV - NY BUDSJETT OG REGNSKAPSFORSKRIFT OG NY FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR ELDRE, FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/587-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
Lisbet Gavin
Dokbesk:
OVERSIKT OVER ARKIVLEDERE OG SAK/ARKIVSYSTEM IKAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/321-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
18/4933-1 DIGITALISERING I KOMMUNAL SEKTOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1-322
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/945-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/910-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
TILSETTINGSPROTOKOLL - ASSISTENT LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/910-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ASSISTENT LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/948-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/948-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hilde Lundestad
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING FOR HILDE LUNDESTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/798-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
REFUSJON NAV DØNNA 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/661-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
VS: REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET 6. DESEMBER I TROMSØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/661-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tove Solvang
Dokbesk:
VS: 16/8266-51 TIL RÅDMENN I KOMMUNER PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/887-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VERTSKOMMUNEAVTALE OM BRANN- OG REDNINGSVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/587-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVER VED ARKIV I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/420-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
NÆRMILJØPROSJEKTET – DØNNA KOMMUNE – UTBETALING AV TILSKUDD FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/937-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna høyre
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/937-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna høyre v/ Stina
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/937-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nils Jenssen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/937-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/937-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/48-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE - SYKKELSTI VEST AV DØNNAMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/172-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Helle.Nielsen@dsb.no
Dokbesk:
TILTAK FYRVERKERISESONGEN 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
17/86-157
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
postmottak
Dokbesk:
HØRING – FORSLAG TIL LÆREPLAN I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE NIVÅ C1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/48-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - FORSLAG ETABLERING SYKKELSTI VEST AV DØNNAMANN GBNR 53/1 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/813-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG VERNEPLEIER/SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/813-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG VERNEPLEIER/SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/813-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG VERNEPLEIER/SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS