toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-21

Postliste for 21.02.2019

Datert:
20.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/370-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
annelise jakobsen laumann
Dokbesk:
INNSPILL PÅ FORSLAG TIL NYE FERGERUTER FOR SANDNESSJØEN ,DØNNA ,LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/370-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Åse Mathiassen
Dokbesk:
NYE FERJERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
18/662-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
SVEIN HARRY JOHANSEN
Dokbesk:
FWD: HØRINGSUTTALELSE NY LOKALITET SLAPØYVÆR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/370-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anders Mørk
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE OM NYE FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/370-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
VS: TEKNISK DRIFT - HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/848-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jektlia borettslag
Dokbesk:
VARSEL OM FRIST FOR Å INNLEVERE SAKER TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/180-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/181-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT- SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
18/825-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT- SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/90-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
18/760-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
18/2-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/1007-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/336-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT 21.02.19 - REGNSKAP 2. HALVÅR 2018 - FORELØPIG REGNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/336-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
EIERMØTET I HELGELAND KRAFT PLANLAGT 12. JUNI BLIR FLYTTET TIL 27. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
19/12-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BOLIGUTVALG 21.2.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/370-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
NYE FERJERUTER- INNSPILL FRA LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/370-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Snorre Berfjord
Dokbesk:
HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
18/932-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino
Dokbesk:
EVALUERING HMS 2018-2019 - HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/700-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 04.03.19 TOM 30.06.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
18/662-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Elisabeth Karlsen
Dokbesk:
DISPENSASJONSSØKNAD SLAPØYVÆRET I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
21.02.2019
Saksnr:
17/86-176
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - NOU 2018:16 - DET VIKTIGSTE FØRST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS