toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-21

Postliste for 21.02.2020

Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/595-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NY SAKSBEHANDLER PPT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/94-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/121-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - BEIT, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/16-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDRØRENDE SØKNAD OM UTFYLLING AV MOLO OG OPPFØRING AV KAI - GNR. 16 BNR. 3 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/564-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
RAPPORT FRA TILSYN: SAK 87164, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/564-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
RAPPORT FRA TILSYN: SAK 87164, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/37-89
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune v/ Kristin Hunstad
Dokbesk:
FYLKESRÅDETS SAK OM OPPFØLGING AV OVERSENDT FORSLAG FRA FYLKESTINGET FT-SAK 1792019 SPILLEMIDDELKRAV TIL NYE KUNSTGR ESSBANER (L)(2517883).PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/459-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune v/ Ronny Olsen
Dokbesk:
TILTAKSBESKRIVELSE PÅ FOREBYGGING.NO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/111-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Jorid Schjelderup
Dokbesk:
VALG AV ELDRERÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/119-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kåre Storvik
Dokbesk:
UTSTILLINGSVINDU NORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/120-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Jostein Waag
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ANNEKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/390-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
LEVE HELE LIVET - NYHETSBREV FEBRUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
18/180-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/729-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE MOT NAV DØNNA-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
18/56-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
OPPDRAGSAVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG ESSENSI AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/118-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FERIEVIKARER TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I DØNNA 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/600-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
HVOR FINS F.SAK 10/20?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/420-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Steinar Mikal Johansen
Dokbesk:
KLAGE PÅ VEDTAK - GNR. 37/6 STEINAR JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/596-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 -RÅDYR TERJE SANDSTRAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/596-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
SETT ELG - TERJE SANDSTRAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/596-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 -ELG TERJE SANDSTRAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/113-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Leirfjord kommune v/Eldrerådet
Dokbesk:
VEDRØRENDE REGIONALT ELDRERÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/1090-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Raymond Åkerøy Paulsen
Dokbesk:
AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/1090-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Rolf Stian Nordbjørn
Dokbesk:
AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/1090-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Snorre Hans Berfjord
Dokbesk:
AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/1361-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
DØNNA SOM EGEN KOMMUNE. MØTEREFERAT OG PROSJEKETNOTAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/271-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak BUFDIR
Dokbesk:
BUFDIRS TOLKNINGSANSVAR FOR KRISESENTERLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/503-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
'statistikk@pbl.no'
Dokbesk:
SV: INNSYNSBEGJÆRING I VEDTAK OG BEREGNINGSMODELL FOR KOMMUNALE TILSKUDDSSATSER TIL PRIVATE BARNEHAGER FOR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/137-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE 31.2.2020 VEDRØRENDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/137-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE 13.2.2020 VEDRØRENDE OMPLASSERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/691-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Husbanken
Dokbesk:
SV: SØKNAD OM STARTLÅN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/20-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEILIGHET -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/1097-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM UTVIDET DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN - SAKSNR: AW-2/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
20/122-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna Rorbuer Bøteriet v/ Sverre Holger Hansen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ENDRET SKJENKESTED FOR ENKELT ANLEDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
19/490-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Henrik Schmidt
Dokbesk:
18/18123-3 NY FORSKRIFT FOR DEKNING AV SKYSSUTGIFTER FOR PASIENTER UNDER § 1-3 I LOV OM TANNHELSETJENESTE SOM SØKER TANN HELSEHJELP I DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I NORDLAND (GJELDENDE FRA 01.03.2020)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2020
Regdato:
21.02.2020
Saksnr:
17/884-27
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Richard Mathiassen, Martin Mathiesen, Hilde Andreassen, Einar Johan Sørøy, Eisten Johan Rauø, Håkon Vidar Johansen, Leonid Rødsten, Ane Skarstad Berntsen, Annlaug Kolstad, Inger Kristine Sivertsen, Sverre Sivertsen, Åshild Iren Åker, Anne Lise Åkerøy, Gunnar Johan Lorentzen, Harry Petter Bernhardsen
Dokbesk:
UTBETALING AV STØTTE TIL VEILYSFORENINGENE FOR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS