toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-21

Postliste for 21.05.2019

Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/96-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
HØRING - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR NORDLAND - FYLKESROS NORDLAND 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/696-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVSLUTTING AV SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/616-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDRØRENDE HØRING AV KYSTPLAN HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/477-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
TOLKNINGSUTTALELSE – INNHOLDET I BISTANDSPLIKTEN, BARNEVERNLOVEN § 2-3 ANNET LEDD BOKSTAV A
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/42-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Aleksander Kut, 'Siv Gunhild Klæboe'
Dokbesk:
UTLYSING VETERINÆRVAKT MAI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/42-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Aleksander Kut
Dokbesk:
SØKNAD PÅ VETERINÆRVAKT MAI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/528-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19/116002-1 VEGLISTER FRA HØST 2019 PÅ KOMMUNALE VEGER - NORDLAND FYLKE SENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/86-201
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING I PASIENTSKADELOVEN OG NY FORSKRIFT OM MENERSTATNING VED PASIENTSKADER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/372-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Altinn For PÅL HALVOR BLEKA
Dokbesk:
KVITTERING, SØKNAD OM TILSKUDD, 2019, REKRUTTERING AV FASTLEGER I KOMMUNER SOM HAR REKRUTTERINGSVANSKER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
18/667-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kjell Oddvar Eide, William Eide, Gunn Merete Skaanes Eide
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM AREALOVERFØRING GNR.11/11 - GUNN OG WILLIAM EIDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/616-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Hildonen, Lill Margrethe
Dokbesk:
ANMODNING OM UTSATT HØRINGSFRIST - KYTSPLAN HELGELAND - KOMMUNEVISE HØRINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
18/662-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Caroline Navjord
Dokbesk:
SV: VEDRØRENDE DISPENSASJONSBEHANDLING AKVAKULTURLOKALITET SLAPØYVÆRET REF 19/80.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/212-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/373-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hanne Myrvang
Dokbesk:
BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/372-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
FORELØPG SVAR PÅ SØKNAD -REKRUTTERING AV FASTLEGER I KOMMUNER SOM HAR REKRUTTERINGSVANSKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/592-53
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/374-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Andreas Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG GNR 31/70 - ANDREAS SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/218-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM VIDERE DRIFT OG ENDRET SIKKER VERTIKAL KLARING AV LUFTSPENN - STRAUMEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYL KE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/375-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Gunnar Aasvik Rådmannsøy
Dokbesk:
SALG AV KOMMUNAL TOMT - 14/61 - GUNNAR RÅDMANNSØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/376-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Heidis Sjokoladedrøm AS
Dokbesk:
SERVERINGSBEVILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/376-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Heidis Sjokoladedrøm AS
Dokbesk:
SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANDLEDNING 22. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/332-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KARTUTSNITT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/111-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barnehage v/styrer
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTSENHET - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/377-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/376-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Heidis Sjokoladedrøm AS
Dokbesk:
SVAR - SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANDLEDNING 22. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/220-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Vandve Handel
Dokbesk:
MERKUR-PROGRAMMET - VANDVE HANDEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/376-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Heidis Sjokoladedrøm AS
Dokbesk:
SVAR - SERVERINGSBEVILLING FOR HEIDIS SJOKOLADEDRØM AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS