toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-21

Postliste for 21.06.2019

Datert:
12.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/192-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
"Tove Kielland Alfheim"
Dokbesk:
OVERSIKT OVER AKTIVE LAG OG FORENINGER PR 31.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/192-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
"Tove Kielland Alfheim"
Dokbesk:
OVERSIKT OVER AKTIVE LAG OG FORENINGER PR 31.12.04
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/192-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
"Tove Kielland Alfheim"
Dokbesk:
OVERSIKT OVER AKTIVE LAG OG FORENINGER PR 31.12.02
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/42-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
"Jørn Høberg"
Dokbesk:
AVTALE OM VETERINÆRVAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/70-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
espen.aleksander.gleinsvag@multiconsult.no
Dokbesk:
SCANN AVLØPSOMRÅDE BJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
17/334-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Mari Haave Dvergsdal
Dokbesk:
REFERAT NETTVERKSMØTE 12.06.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/42-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Liv Norderval
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD DELTAGELSE I VETERINÆRVAKT - DØNNA OG HERØY VAKTDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/348-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Arthur Ingvar Jensen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BRUKSENDRING GNR. 5/26 - ARTUR INGVAR JENSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
17/321-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FELLES DIGITALISERINGSSTRATEGI - HALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
17/334-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Hege Ansnes Igeland
Dokbesk:
REFERAT FRA NETTVERKSMØTE 24.4.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/743-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/389-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
SØKNAD IM TILLATELSE TIL TILTAK - UTSPRENGING LAGER/RUNDBALLEDEPONI GNR 30/1 - KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/738-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETTSBOK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/4-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nesdal Ernst
Dokbesk:
19/3306-1 HØRINGSBREV - FORSLAG TIL NY LOVBESTEMMELSE OM PRIVATRETTSLIGE VIRKNINGER AV UGYLDIGE DISPOSISJONER ETTER KOMM UNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/12-63
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/201-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
AKSEPT AV VILKÅR - ALIS-NORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/12-64
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/4-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I HELSEPERSONELLOVEN § 29 C – ENKLERE TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER FOR KVALITETSSIKRING AV HELSEHJELP OG EGEN LÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/4-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/3306-1 HØRINGSBREV - FORSLAG TIL NY LOVBESTEMMELSE OM PRIVATRETTSLIGE VIRKNINGER AV UGYLDIGE DISPOSISJONER ETTER KOMM UNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/751-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Vitensenter Nordland AS
Dokbesk:
SIGNERT - INTENSJONSAVTALE MED DØNNA KOMMUNE - VITENSENTER NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/42-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbrukskontoret v/Jørn Høberg
Dokbesk:
AVTALE OM VAKTTILSKUDD TIL VETERINÆRTJENESTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/124-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
17/654-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM VIDERE OMSORGSPERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
18/124-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/398-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER LØKTA OPPVEKSTSENTER- 33 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/398-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER LØKTA OPPVEKSTSENTER- 33 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/433-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/432-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
21.06.2019
Saksnr:
19/431-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS