Postliste for 2019-08-21

Postliste for 21.08.2019

Datert:
21.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
19/148-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: NB! VIKTIG INVITASJON - MODERNISERING KOBBERNETTET TELENOR - NORDLAND/TROMS/FINNMARK (OPEN)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
19/502-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Øygarden, Gislaug
Dokbesk:
ORGANISATORISKE ALTERNATIVER FOR HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL - STATUS OG AVKLARINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
17/795-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - FAST STILLING 5%
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
17/58-39
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVVIKSRAPPORTERING-HENDELSER - HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
19/504-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
19/505-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Elias Valåmo
Dokbesk:
BEKYMRINGSMELDING ANGÅENDE BYGGING I STRANDSONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
19/506-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jorunn Astrid Østbø
Dokbesk:
SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD I NORDLAND - 2019 ENDRE ØSTBØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
19/507-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VEDLEGG SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD I NORDLAND - 2019 JØRN HØBERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.08.2019
Regdato:
21.08.2019
Saksnr:
17/1280-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
'ole@olepettersen.com'
Dokbesk:
SVAR - ANMODNING OM INNSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
21. august 2019 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut