toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-21

Postliste for 21.10.2019

Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
17/37-64
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SPILLEMIDLER 2018 - ETTERLYSING AV REVIDERT REGNSKAP OG BEKREFTA FERDIGSTILLELSE, TURTRASE VED SUNDSVATNET, LØKTA, ANLEGG 12608 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
17/680-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA OPPSTARTMØTE MED STATPED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/599-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM ARBEIDSFRIST UTSETTELSE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/56-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Myrvang Merethe
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET 2025: ARBEIDSMØTE 2, 17. OKTOBER. PRESENTASJON BRUKT AV MENON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/112-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johannes Nestvold
Dokbesk:
OPPSTARTSBREV UNDERSØKELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/569-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Lillian Olsen
Dokbesk:
BYGGING OVER EKSISTERENDE AVLØPSLEDNING SAK NR 19/569-1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
18/124-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/394-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Csam Health AS
Dokbesk:
VARSEL OM PRISENDRING PÅ CSAM HEALTH AS GJELDENDE FRA 01.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/111-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino Eide
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2.TERTIAL 2019 - HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/137-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
18/721-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - REKRUTTERINGSTILTAK FOR SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
17/1148-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
GJENNOMFØRT GJELDSORDNING ETTER GJELDSORDNINGSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/600-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Martin Seltveit
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE GNR.12/34 MARTIN SELTVEIT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/600-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Martin Seltveit
Dokbesk:
MELDING OM BYGGING ELLER TILBYGG SOM ER UNTATT SØKNADSPLIKT GNR.12/36
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
18/473-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Carl Georg Næss
Dokbesk:
TILBAKEBETALING AV RESTMIDLER KUM 2018 PROSJEKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
18/473-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Carl Georg Næss
Dokbesk:
SVAR - TILBAKEBETALING AV RESTMIDLER KUM 2018 PROSJEKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/469-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM TILDELING EKSTRADYR - NORD-DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/469-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: TILLEGGSDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/469-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Munkeby, Torje
Dokbesk:
TIL LANDBRUKSKONTORET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
17/105-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lise Blix Olsen
Dokbesk:
VARSEL OM SVÆRT KRAFTIGE VINDKAST PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/17-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gunn Eliassen
Dokbesk:
TRÆNA KOMMUNE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPRETTELSE AV HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/56-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Svendsberget Morten Andre
Dokbesk:
INVITASJON TIL ORDFØRERE PÅ HELGELAND OG FYLKESRÅDSLEDER I NORDLAND FYLKE - TALETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/56-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: INVITASJON TIL ORDFØRERE PÅ HELGELAND OG FYLKESRÅDSLEDER I NORDLAND FYLKE - TALETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/13-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Tone Andersen
Dokbesk:
ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL REGISTRERING OG BEKJEMPING AV FREMMEDE ARTER I DØNNA-HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/601-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2019
Regdato:
21.10.2019
Saksnr:
19/488-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - EIENDOMSSKATT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS