toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-21

Postliste for 21.11.2018

Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
17/374-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
REFERT SAMARBEIDSMØTE HELGELAND KRISESENTER MANDAG 19. NOVEMBER 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/559-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Mohammad Asif Malik
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ TILBUD OM VIKARIAT I LEGESTILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
17/86-144
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Sæther Åshild
Dokbesk:
18/1667-8 HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRINGER I VEGLOVA, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, VEGTRAFIKKLOVEN, YRKESTRANSPORTLOVEN, S KATTEFORVALTNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVA OG NY LOV OM OVERGANGSBESTEMMELSER VED OVERFØRING AV FYLKESVEIADM. FRA SVV TIL F
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/888-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
May-britt Fjelleng Mikalsen
Dokbesk:
SØKNAD TIL STØTTE VED KOMPETANSEHEVING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/888-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
May-britt Fjelleng Mikalsen
Dokbesk:
SØKNAD OM STØTTE VED KOMPETANSEHEVING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/842-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SVAR - HENTE/ BRINGEAVTALE POSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
17/65-59
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
'brikhard@online.no'
Dokbesk:
KREDITERING FAKTURA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/12-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - BORTFALL STILLINGSRESSURS DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/877-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
SMIL-SØKNAD - TIL UTTALELSE OM EV KULTURMINNEVERDIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
17/186-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bente Bygdås
Dokbesk:
INFORMASJON FRA POLITIET -PLAN, ØVING - OG BEREDSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/580-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tommy Håkonsen
Dokbesk:
DØNNA VANNVERK - SØKNAD OM IG1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/607-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
ing-aasv
Dokbesk:
FWD: ANMODNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
17/1280-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Advokat Arne Johansen v/Emil Krogh
Dokbesk:
SVAR - INNSYN I SAKSDOKUMENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
17/587-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Lena Schille
Dokbesk:
ØNSKE OM ET FORUM FOR ARKIV PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
21.11.2018
Saksnr:
18/17-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=189049)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS