Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2020-12-21

Postliste for 21.12.2020

Datert:
15.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/797-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Marit Opland Savic
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD OG UTBETALING PÅ KR 15 000 TIL FORMIDLINGSTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
17/477-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
ORIENTERING OM ENDRING I INTERNKONTROLLPLIKTEN ETTER BARNEVERNLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/817-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - DRENERING, 988725935
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
17/562-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNING FOR TRUA NATURTYPER I KULTURLANDSKAPET - SLÅTTEMARK, KYSTLYNGHEI M.M. - 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
19/630-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 20-08032-2 - FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I IMDIS KOMMUNEUNDERSØKELSE 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
17/562-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNING FOR TRUA ARTER OG NATURTYPER - NORDLAND - 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
18/542-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Spesialistgodkjenning
Dokbesk:
GODKJENNING AV VEILEDER FOR ALIS LEGE I I DØNNA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
19/751-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ester Magdalene Parelius
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ INFORMASJON OM OPPNEVNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/804-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lars Føsker
Dokbesk:
SØKNAD OM FELLINGSTILLATELSE PÅ STORSKARV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/4-180
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KIK - KULTURMILJØARBEID I KOMMUNER - INVITASJON TIL Å SØKE MIDLER I 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/4-179
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
HØRING - ANSKAFFELSE AV FLYRUTER (FOT-RUTER) I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
18/798-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KONTROLL OG GODKJENNING AV HOGSTFELT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
17/946-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Irene Grønaas
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. 20-00845-2 - OPPHØR AV ALTERNATIV MOTTAKSPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
17/562-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNING FOR TRUA NATURTYPER I KULTURLANDSKAPET - SLÅTTEMARK, KYSTLYNGHEI M.M. - 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
18/708-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TILSKUDD TIL TILTAK FOR UNGE I KOMMUNENE I NORDLAND.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/59-740
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gro Aandahl-Sørgård
Dokbesk:
VIKTIG INFORMASJON OM KORONAVAKSINASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/4-178
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
20/6731-1 HØRING - NOU 2020:15 DET HANDLER OM NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
17/477-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak
Dokbesk:
20/4922-1 SATSER FOR KOMMUNAL EGENBETALING FOR BARNEVERNSTILTAK - 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/818-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Lundestad
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
19/631-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Træna kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY SAMARBEIDSAVTALE STUDIESENTER - RKK YTRE HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/4-181
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak
Dokbesk:
20/3662 RUNDSKRIV OM FORVALTNING AV KIRKE, GRAVPLASS OG KIRKENS OMGIVELSER SOM KULTURMINNE OG KULTURMILJØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
18/192-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Postmottak KUD
Dokbesk:
20/ 4467 STATSTILSKUDD FOR 2021 – TILSKUDDSBREV - FRIVILLIGSENTRALER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/447-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
UTTALELSE FRA KOMMUNENS LANDBRUKSFORVALTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
17/1393-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
Dønna Omsorgssenter
Dokbesk:
KONTORREKVISITA/ FRANKERING - INNBETALING AV BELØP FOR 2020M
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/59-741
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VAKSINASJONSLISTE: INNBYGGERE 65 ÅR OG ELDRE MED BOSTEDSADRESSE I KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2020
Regdato:
21.12.2020
Saksnr:
20/798-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut