toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-22

Postliste for 22.01.2019

Datert:
14.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/29-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 988725935
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/25-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 980533611
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/139-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Norsk Landbruksrådgiving Nord
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ KOMMUNAL STØTTE - NLR NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/826-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
"Tryggve Harry Solfjell"
Dokbesk:
FAKTURA FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/257-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SAK AVSLUTTET DA SØKNADEN ER TRUKKET (REF=23326)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/36-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SV: DRIFTSORIENTERING 22.01. 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/12-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Henriette Hanssen
Dokbesk:
SV: KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/843-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM TRANSPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/172-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
VS: TILBUD SKOLEBRANNBILEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/172-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
VS: TILBUD PÅ BRANNBIL MED ROSENBAUER AT PÅBYGG BYGGET PÅ MERCEDES ATEGO 4X2 CHASSIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/86-164
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Karlson Cecilie Ingjerd
Dokbesk:
17/3125-10 HØRING: BEDRE REGULERING AV STØRRE UTBYGGINGSPROSJEKTER - RAPPORT FRA EKSPERTUTVALG - FORSLAG OM ENDRINGER I EIERSEKSJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/224-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Fisktjønmo Silje
Dokbesk:
KUNNGJØRING HOLDNINGSSKAPENDE MIDLER VÅR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/41-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
BREV MED RAPPORT TIL ALLE KOMMUNER OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/1192-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL VIDEOKONFERANSE MED SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER TIRSDAG 29.01.19 KL.13.00
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/561-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
HELSEDIREKTORATETS REGELVERKSKONFERANSE 2019 - ALKOHOLLOVEN OG TOBAKKSKADELOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/25-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Kari Waade Hjortdahl
Dokbesk:
GRUNNEIERERKLÆRING - KARI W. HJORTDAHL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/25-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Solfrid Marie Hågensen
Dokbesk:
GRUNNEIERERKLÆRING - SOLFRID HÅGENSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/25-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Hans Martin Hansen
Dokbesk:
FRUNNEIERERKLÆRING - HANS MARTIN HANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/755-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Kristine Aasvik Rådmannsøy
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING PÅ KJØKKENET - KRISTINE AASVIK RÅDMANNSØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/396-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LOGOS RETEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/755-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING PÅ KJØKKENET -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/520-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
Namsosadvokatene
Dokbesk:
TILBUD OM INNLØSNING AV GRUSRETTIGHETER - SOLFJELLSJØEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/520-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
Kjetil Aslak Kibsgaard
Dokbesk:
INNLØSNING AV BRUKSRETTIGHETENE TILHØRENDE GNR 29/1,2 OG 3 I FJÆRA UTENFOR GNR 29/74 OG 44
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/520-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
Dag Alf Solfjeld
Dokbesk:
INNLØSNING GRUSRETTIGHETER DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/520-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
Jim Halvorsen for Turid Halvorsen
Dokbesk:
INNLØSNING AV GRUSRETTIGHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
18/163-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
kommunalsjef 2
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - NY BRUTTOTILTAKSLISTE BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2019-2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/82-35
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Per-Kaare Holdal
Dokbesk:
SVAR - OFFISIELL AVSLUTNING AV MILJØSAMARBEID - SØKNAD OM STØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/82-36
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Tove Merethe Lorentzen
Dokbesk:
SVAR - KOMMUNESØKNAD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/39-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nils Olav Jenssen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
19/39-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
22.01.2019
Saksnr:
17/82-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Dagny-Elise Lundestad Johansen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT - MENTAL HELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS