toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-01-22

Postliste for 22.01.2020

Datert:
20.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
17/202-34
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Nils Jenssen, Tor Henning Jørgensen, Ken Anfindsen, Odd Arne Parelius, Sissel Hesjedal, Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
BESTILLINGSDIALOG HELGELAND FRILUFTSRÅD 20.1.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/26-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tabygg
Dokbesk:
KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
17/172-36
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS/DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/26-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/542-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
TILSKUDD - VEILEDNING I SPESIALISTUTDANNING I ALLMENNMEDISIN(LIS3).
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
19/596-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lisbeth Larsen
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT RÅDYR, SØR-ÅKVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
19/595-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Halvard Mikalsen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGESØKNAD GNR.19/13 HALVARD MIKALSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/561-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap
Dokbesk:
INNKALLING TIL MØTE FOR VALG AV REPRESENTANTER TIL KLPS GENERALFORSAMLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/48-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Lars Erik Berg Krogstad
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FLYTEBRYGGE GNR 11/334 - LARS ERIK BERG KROGSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
17/670-39
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEHOV FOR VEILEDING INNEN RELASJONSBYGGING VEDR -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
17/670-40
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HALVÅRSRAPPORT FOR HØSTEN 2019 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
17/37-85
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDRØRENDE ANMODNING OM UTBETALING - SPILLEMIDLER BJØRNSØYA TRIMPARK . JEKTLIA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/733-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Stig-Gøran Olsen
Dokbesk:
ETABLERING AV PLAN- OG KLIMANETTVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/51-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/47-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vandve Kystferie
Dokbesk:
VS: VEDLAGT OMSETNINGSOPPGAVE FOR 2019 FRA RINGNES AS [5701356_1555]
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/49-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
Pia Hvidsten Parelius, Mikalsen Linda
Dokbesk:
INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSUTVALGENE VED LØKTA OPPVEKSTSENTER 17.JANUAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/49-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
Pia Hvidsten Parelius, Mikalsen Linda
Dokbesk:
NOTAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET VED LØKTA OPPVEKSTSENTER 17.JANUAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/9-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Nordland, Samediggi / Sametinget, Røssåga Siida
Dokbesk:
HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI -GNR/BNR 38/1 I DØNNA 38/1 - STINA HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/12-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/12-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/12-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - AVDELINGSLEDER DØNNA OMSORGSSENTER - INTERNT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/638-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Nordland, Samediggi / Sametinget, Røssåga Siida
Dokbesk:
SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - GNR 50/8 - RONNY HJ. BOTN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/52-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Einar Andersen
Dokbesk:
MANGLENDE SVAR VED HENVENDELSER TIL DØNNA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/4-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Postmottak KD
Dokbesk:
20/113 HØRINGSBREV OM NOU 2019: 25 MED RETT TIL Å MESTRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/943-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hattfjelldal kommune v/ Fred R. Johansen
Dokbesk:
ELEVUTGIFTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/844-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS
Dokbesk:
TILBUD ARBEID MILJØRETTET HELSEVERN - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
18/932-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken Anfindsen
Dokbesk:
EVALUERING HMS 2019 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
19/60-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken Anfindsen
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -KOMPETANSEPLAN DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
20/53-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Adcare AS
Dokbesk:
LÅNEAVTALE ULTRALYDAPPARAT UTENFOR GARANTITID HD5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
22.01.2020
Saksnr:
17/37-87
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SPILLEMIDLER - NY KONTAKTPERSON DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS