toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-22

Postliste for 22.04.2020

Datert:
21.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/59-391
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
GENERELL INFORMASJON OM SKOLESKYSS VED OPPSTART 27. APRIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/59-388
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Dokbesk:
NASJONAL KARTLEGGING - SOSIALE TJENESTER UNDER KORONAPANDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
17/82-53
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Kari Sommerseth Jacobsen
Dokbesk:
SVAR - FORESPØRSEL FRA HELGELAND HISTORIELAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
19/321-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SMIL-TILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/59-392
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
AUTORISASJON FOR PLANTEVERNMIDLER - MATERIELL TIL HJEMMEEKSAMEN VÅREN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
17/1119-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Jan Pettersen
Dokbesk:
DØNNAVEIEN 19 GNR 50 BNR 141 ("FABRIKKEN" PÅ BJØRN) - KOMPLETTERING OG SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
19/56-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vefsn kommmune
Dokbesk:
BREV TIL STYRELEDER I HELGELANDSSYKEHUSET HF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
19/89-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
KLP
Dokbesk:
KLP; GODT RESULTAT FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
19/630-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
1.TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/279-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Mette Anita Anfindsen
Dokbesk:
SJEKKLISTE OG DIDAKTISK PLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
19/220-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jenny Rolness
Dokbesk:
SKADEFELLING ETTER NY VILTFORSKRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/279-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Mette Anita Anfindsen
Dokbesk:
SJEKKLISTE FOR KORONASMITTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/59-393
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Berg Rachel
Dokbesk:
REFERAT FRA SAMHANDLINGSMØTE 16.APRIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
19/220-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jenny Rolness
Dokbesk:
LITEN FORSKJELL MELLOM EFFEKT AV SKADEFELLING OG MANUELL SKREMMING AV GRÅGÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
19/220-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jenny Rolness
Dokbesk:
LITEN FORSKJELL MELLOM EFFEKT AV SKADEFELLING OG MANUELL SKREMMING AV GRÅGÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/149-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: DØNNA KOMMUNE. OMBYGGING PÅ KOMMUNEHUS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.04.2020
Regdato:
22.04.2020
Saksnr:
20/59-394
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ann-Solveig Hansteen
Dokbesk:
BREV FRA KS - SAMARBEID MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER - KORONASITUASJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS