toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-22

Postliste for 22.05.2019

Datert:
21.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/376-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Heidi Vold Lorentzsen
Dokbesk:
RE: SVAR - SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANDLEDNING 22. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
17/332-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Mattilsynet Region Nord
Dokbesk:
TILSYNSRAPPORT DOS - MATTILSYNET - HOVEDKJØKKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/208-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING SOMMERVIKAR TEKNISK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/208-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - TILSETTING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
17/1271-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KRAV OM REFUSJON AV UTGIFTER TIL SPESIALUNDERVISNING VÅR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
17/1271-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Kommune v/Kommunalsjef 2
Dokbesk:
REFUSJON VÅREN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
17/592-54
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/378-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Løkta oppvekstsenter v/ Odd Arne Parelius
Dokbesk:
VEDLIKEHOLD AV LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
17/180-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/111-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTSENHET - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/111-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Landbrukskontoret v/Jørn Høberg
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT DRIFTSENHET - LANDBRUKSKONTOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
17/595-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/584-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Bjørn Erik Sivertsen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FRADELING GNR 11/94 - TILLEGG TIL 11/241 BJØRN SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/496-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Reidun Sørvik Seltveit
Dokbesk:
INNKALLING TIL OPPMÅLINGSFORRETNING - NAUSTTOMT TIL GNR. 12/19 GNR. 12/5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/496-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Reidun Sørvik Seltveit
Dokbesk:
VEDLEGG TIL VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - NAUSTTOMT TIL GNR. 12/19 GNR. 12/5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/688-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Skatteetaten
Dokbesk:
SØKNAD OM TILGANG TIL FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER – VIA EVRY AS – FOR KOMMUNALE MYNDIGHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
17/45-50
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/55-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDRØRENDE SALG AV EIENDOM - PANTEFRAFALL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/688-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anne Mette Dørum
Dokbesk:
SØKNADSKJEMA OM TILGANG TIL FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER FOR KOMMUNENE - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/688-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SIGNERT -SØKNADSKJEMA OM TILGANG TIL FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER FOR KOMMUNENE - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
18/55-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - VEDRØRENDE SALG AV EIENDOM - PANTEFRAFALL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/220-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Geir Einar Pedersen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKADEFELLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.03.2019
Regdato:
22.05.2019
Saksnr:
19/379-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Helge Ivar Hagen
Dokbesk:
OPPLØSING AV BULIA RÅDYRVALD HOLAND RÅDYRVALD V/ HELGE IVAR HAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS