Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Postliste for 2020-06-22

Postliste for 22.06.2020

Datert:
11.05.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/854-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
inger.hansen@nibio.no, 'Svein Eilertsen', Ievina Sturite (Ievina.Sturite@nibio.no), 'pal.thorvaldsen@nibio.no'
Dokbesk:
FOU - REIN PÅ INNMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.05.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/406-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
Synnøve Edvardsen
Dokbesk:
SV: AKSON OG INTENSJONSERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.05.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/336-75
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
'Yngve Almås Larsen'
Dokbesk:
SV: GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/182-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'post@nfk.no'
Dokbesk:
OPPSETTING AV INFORMASJONSKILT PARKERING SNEKKEVIK SKOLE, DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/4-88
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Storvik Hurlen Ane-Berit
Dokbesk:
20/1146 HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NASJONAL RETNINGSLINJE FOR MASTERUTDANNING I BARNEVERN OG FORSLAG TIL FORSKRIF T OM NASJONAL RETNINGSLINJE FOR MASTERUTDANNING I BARNEVERNSARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/46-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Marianne Forsland
Dokbesk:
OPPSIGELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/660-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UNNTATT OFFENTLIGHET – PUBLISERING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 25. JUNI 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/59-496
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Aavitsland, Preben
Dokbesk:
BREV TIL LANDETS KOMMUNEOVERLEGER OM KORONA - HASTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
18/237-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT TREKANTSAMTALE 18.6.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/417-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
FORSLAG TIL UTTALELSER TIL KOMMUNESTYREMØTET 23/6
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/574-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
FORHÅNDSUTTALELSE - ENDRING FLYTTING AVKJØRSEL FV. 809 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/59-497
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT FYLKESMANNEN 220620
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/319-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Postmottak@nokut.no
Dokbesk:
DOKUMENT 20/05414-1 ORIENTERING OM AT NOKUT ER NY GODKJENNINGSMYNDIGHET FOR LÆRERE, STYRERE OG PEDAGOGISKE LEDERE MED YR KESKVALIFIKASJONER FRA UTLANDET SENDT FRA NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN ( NOKUT )
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/28-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL VILTTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
19/424-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tom Kenneth Johansen
Dokbesk:
SØKNAD PÅ LÆRERSPESIALIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/129-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Lundestad
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Hilde Lundestad
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - DIREKTE TILBUD OM STILLING SOM ASSISTENT I 40 %
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/172-63
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/370-132
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Jenssen
Avsender:
Nils Olav Jenssen
Dokbesk:
DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/423-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Hans Tore Jenssen
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/424-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Reinholdtsen, Gunn
Dokbesk:
MATRIKKELFØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
17/798-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
(PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester
Dokbesk:
BREV OM STENGING AV MIDLERTIDIG DIGITAL KANAL FOR BRUKERE AV SOSIALE TJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/396-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/397-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2020
Regdato:
22.06.2020
Saksnr:
20/398-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut