toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-07-22

Postliste for 22.07.2019

Datert:
06.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/365-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 969383292
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/853-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/434-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 985883688
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/400-127
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD - DRENERING, 920035841
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/212-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT FOR 2018 OG 2019.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/449-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Ingrid Sofie Fagerli Jenssen
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING INGRID SOFIE FAGERLI JENSSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/400-130
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
FWD: FERDIGBEFARING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/400-131
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
VS: VS: 1827-2 UTKAST SKISSE FORSLAG GARDEROBEANLEGG DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/400-132
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
VS: ANGÅENDE SAK 2017/43278
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/400-133
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
SV: 1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR 50
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/400-134
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 VEIMERKING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/179-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Førde, Roar Wulff
Dokbesk:
SV: BRANNSTASJON DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/8-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
VS: DOKUMENTASJON PÅ ANSATTES OG ARBEIDSGIVERS MEDVIRKNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/229-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dagfinn Ness Andreassen
Dokbesk:
VS: SKIFTING AV TAK DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/393-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dagfinn Ness Andreassen
Dokbesk:
SV: ARBEIDER GARDEROBE DØNNA SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/179-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-2 DØNNA BRANNSTASJON PRESENTASJON FORMANNSKAPSMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/400-135
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR 58
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/8-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Trine Brattland
Dokbesk:
SV: ENDRING FORDELINGSKUM DØNNA VBA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/580-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
VS: DOKUMENTASJON PÅ ANSATTES OG ARBEIDSGIVERS MEDVIRKNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/8-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
dagfinn Andreassen
Dokbesk:
VS: TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/580-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
ARBEIDSTILSYNETS BREV - MANGLENDE OPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/841-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Ronny Olsen
Dokbesk:
PARKERING SMØRVIKA - PRISTILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/332-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Per Terje Marthinsen
Dokbesk:
SAKSNR 18/332 BARNEHAGE – ANMODNING OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/212-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INFORMASJON OM FOTEFAR MOT NORD-PROSJEKTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/397-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Vegar Dalen
Dokbesk:
SV: BIOMASSEENDRING LOKALITET NYE SKORPA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/369-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Toril Valla
Dokbesk:
17/2 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/369-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
NORD Advokatfirma DA - Kontor
Dokbesk:
VS: MESSAGE FROM "RNP002673B831B4"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/946-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vistnes, Mona
Dokbesk:
STIFTELSEN SIGRIDKONGRESSEN SØKNAD OM UTBETALING AV MIDLER, SAKSNR. FSK 6/19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/574-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Sissel Karin Andersen
Dokbesk:
FWD: PARKERING HULDREHAUGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/574-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
BENTE HYTTEBAKK
Dokbesk:
RE: FWD: PARKERING HULDREHAUGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/42-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
STIMULERINGSTILSKUDD VETERINÆRTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/41-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
SV: VS: CWA740WT (BEAM 255 M) CABIN V.1 DK PRIS 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/587-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Kjelaas
Dokbesk:
14/12366-16 OPPSUMMERING FRA KOMMUNEBESØK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/432-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/431-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRLFTINGSPROTOKOLL - ASSISTEN DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/433-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/369-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OG VEDTAKSGRUNNLAG FOR VEDTAKET (REF=243154)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/369-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NYTT OPPLASTET VEDLEGG (REF=243154)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/464-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Stian Martinsen Olsen
Dokbesk:
VS: TILKNYTNING VANNVERKET. GNR54 BNR 4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/369-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Statens kartverk
Dokbesk:
DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES GNR 17/2,55
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
18/903-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Erlend Bye
Dokbesk:
ANMODNING TIL UTBETALING GRØFTETILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
17/574-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BUØYA, NOTAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/398-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG LÆRER LØKTA OPPVEKSTSENTER- 33 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/433-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/433-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/433-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/433-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/433-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/431-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/431-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/431-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/431-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2019
Regdato:
22.07.2019
Saksnr:
19/431-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS