Postliste for 2020-10-22

Postliste for 22.10.2020

Datert:
07.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/597-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEGRUNNELSE FOR ETTERBETALING AV LØNN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/613-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Asle Johan Åkerøy
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM UTSLIPP - MANGELFULL SØKNAD ASLE ÅKERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/436-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Åshild Tangen
Dokbesk:
16/13 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EINDOM KOMMUNAL KAI - LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
19/58-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Kjell Arne Hermansen
Dokbesk:
SVAR - FERDIGMELDING VANN OG UTSLIPP GNR 33/12 - KJELL ARNE HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
17/384-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
(PK) NAV Prosjekt digisos
Dokbesk:
TIL KOMMUNER SOM HAR TATT I BRUK DIGISOS-LØSNINGENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.07.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
19/401-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
postmaster dfiskmas
Dokbesk:
KRAV OM SAMMENSLÅING - SVEIN SIVERTSEN 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/45
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/661-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=8AEBE8, SAKID=362297)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/612-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lene Titternes
Dokbesk:
SØKNAD OM EKSTRA KVOTE PÅ ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
19/378-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
HUSKESTATIV VED LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/299-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Stein Hamre Arkitektkontor AS
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE- FORSKNINGSSTASJON 50/119 - LETSEA BJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
19/441-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Morten Lind
Dokbesk:
SVAR - TILBAKEMELDING PÅ ANGÅENDE SØKNAD OM TILKNYTNING TIL VANNVERKET OG UTSLIPPSTILLATELSE GNR 10/29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
19/401-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
36/2 - MELDING TIL TINGLYSING KRAV OM SAMMENSLÅING AV 36/2, 36/3, 36/4, 36/5 OG 36/45
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/660-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK EPOST TIL ARKIV 2020-0007
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/660-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD 2020-0007
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/59-642
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
vaksineforsyningen@fhi.no
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV NR. 2 OM KORONAVAKSINASJONSPROGRAMMET - FORBEREDELSE TIL UTSENDING AV KORONAVAKSINE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
19/340-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
postmottak@nord.no
Dokbesk:
DOKUMENT 20/02999-1 NY NETT- OG SAMLINGSBASERT SYKEPLEIEUTDANNING - ET UNIKT TILBUD FOR DISTRIKTENE I TRØNDELAG OG NORDL AND SENDT FRA NORD UNIVERSITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
19/561-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tone Anita Lund
Dokbesk:
KONTROLLUTVALGSFUNKSJON/EKSTRAVAKTER DOS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/20-47
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
18/361-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 16.10.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/617-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
22.10.2020
Saksnr:
20/617-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
22. oktober 2020 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut