toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-23

Postliste for 23.01.2019

Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/401-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR. 30/1, KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/560-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Jostein Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR. 31/1, JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/942-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Bernt Håland
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT FOR RÅDYR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/145-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Stamina v/ Maja Gjengaar
Dokbesk:
VS: ÅRSRAPPORT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
19/47-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Marit Opland Savic
Dokbesk:
SVAR - BREV VEDR. DIRIGENTSITUASJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/163-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
ORIENTERING OM KOMMUNALE NÆRINGSFOND, GRÜNDERFOND OG UNGT ENTREPRENØRSKAP 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/942-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Geir Ove Aaker
Dokbesk:
VS: FELLINGSRAPPORT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/942-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kjell Børge Grønning
Dokbesk:
VS: FELLINGSRAPPORT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/942-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Magne Havstein
Dokbesk:
VS: FELLINGSRAPPORT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/942-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lisbeth Larsen
Dokbesk:
VS: FELLINGSRAPPORT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/942-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dag Solfjeld
Dokbesk:
VS: FELLINGSRAPPORT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/680-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDRØRENDE SPESIALUNDERVISNING OG ASSISTENTTIMER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/327-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN FOR UTDANNING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/150-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gunn-Lise Jacobsen
Dokbesk:
KS INNKJØPSFORUM VALG PÅ ÅRSMØTE 8. MAI 2019. GI VALGKOMITÉEN FORSLAG TIL NYE STYREMEDLEMMER SOM KAN VELGES TIL KSI STY RE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/150-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gunn-Lise Jacobsen
Dokbesk:
KS INNKJØPSFORUM VALG PÅ ÅRSMØTE 8. MAI 2019. GI VALGKOMITÉEN FORSLAG TIL NYE STYREMEDLEMMER SOM KAN VELGES TIL KSI STY RE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
19/51-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
Ken Anfindsen
Dokbesk:
ARBEIDSMØTE REVIDERING AV PLAN OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/790-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
Øyvind Karlsen
Dokbesk:
ARBEIDSGRUPPEMØTE 22.01.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/662-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
AKVAKULTURSØKNAD BIOMAR AS ORG. NR. 937 843 860 - NY LOKALITET SLAPØYVÆRET - VEDRØRENDE DØNNA KOMMUNE SIN MELDING OM POLITISK V EDTAK 120/18.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
19/49-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD VERNEPLEIER 50% VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS