toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-23

Postliste for 23.03.2020

Datert:
13.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/126-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Polar Tugs AS
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM VENTE/LAGRINGSPLASS LUNDSTØA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
19/751-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 01.01.2021 - 31.12.2024 - FORSLAG FRA KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-179
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONA - CONVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-180
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'olkol@fylkesmannen.no'
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ INTRODUKSJONSFELTET I FORBINDELSE MED COVID-19- DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-181
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
Iversen, Guri Adelsten
Dokbesk:
TAKK FOR TILBAKEMELDINGER PÅ RAPPORTERING SIST UKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
17/105-75
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Erlann Mortensen
Dokbesk:
VARSEL OM ØKT SNØSKREDFARE I HELGELAND OG SVARTISEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
19/600-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Lillian Olsen
Dokbesk:
UFULLSTENDIG NABOVARSEL FRA MARTIN SELTVEIT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-182
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
PRESSEMELDING 22.03 FØDEAVDELINGEN VED HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA ÅPNER IGJEN XXX
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-183
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
17/336-64
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
.Firmapost-HK
Dokbesk:
UTSETTELSE AV HELIKOPTERBEFARING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-184
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FØRSTE POSITIVE, INFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-185
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
HELSEDIREKTORATET BER FYLKESMENNENE SIKRE AT KOMMUNENE IVARETAR SITT SØRGE FOR ANSVAR FOR AT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
17/798-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
(PK) NAV Prosjekt digisos
Dokbesk:
PÅKOBLING TIL DIGITAL SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP - ET TILBUD TIL KOMMUNER SOM IKKE ALLEREDE ER PÅKOBLET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/166-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Hans Nymo
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSENDRING, 36/26
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-186
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Alstahaug kommune v/ Connie Pettersen
Dokbesk:
INFO ANG VÅR HÅNDTERING AV BETALINGE FOR BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKOLEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-187
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Julie Tangen
Dokbesk:
NY KARTLLEGGING AV BEHOV FOR SMITTEVERNUTSTYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-188
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Martin Grønnslett
Dokbesk:
VIKTIG Å HOLDE HJULENE I GANG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/31-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 35 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/114-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -RENHOLDER 50 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-189
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
'fmnoberedskap@fylkesmannen.no'
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE. RAPPORT FYLKESMANNEN 23.03. 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-190
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jari Bakken
Dokbesk:
HJELP VG MED Å INFORMERE KOMMUNENS INNBYGGERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/167-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SYKEPLEIER HJEMMETJENSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
17/202-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
PROTOKOLL STYREMØTE I HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
17/186-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hanne Knutsen Jørgensen
Dokbesk:
OPPDATERT INFORMASJON FRA POLITIETS ENHET FOR VANDELSKONTROLL OG POLITIATTESTER TIL KOMMUNENE PER 23. MARS 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-192
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vebjørn Ulvang
Dokbesk:
SØKNAD OM FRITAK FRA KARANTENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
17/336-65
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frode Dorp
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT NETT 23.03.2020 - UTSETTER HELIKOPTERBEFARING OG ANDRE OPPDRAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/118-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-195
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Stokklands
Dokbesk:
SVAR - DISPENSASJON, SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-196
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Barents Maritime
Dokbesk:
SVAR - ORIENTERING OM VIKARIAT PÅ MF VANDVE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
23.03.2020
Saksnr:
20/59-197
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Rune Pedersen
Dokbesk:
SVAR - OPPHOLD PÅ FRITIDSBOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS