toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-23

Postliste for 23.05.2019

Datert:
22.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
17/454-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Utdanningsforbundet v/Asle Hanssen, Fagforbundet v/Marita Johansen, SL v/Linda Aasvik, Sykepleierforbundet v/Judith Waade, Pål Bleka, Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REFERAT KONTAKTMØTE 22.5.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
17/1297-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PERSONALMAPPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
RE: SV: ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
SV: ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
SV: ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.03.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
SV: ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
SV: ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
SV: ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
SV: ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.03.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
VEDLEGG 1 - BESKRIVELSE AV OPPDRAGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
KONKURRANSEGRUNNLAG ETC. VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Beatrice Dankertsen Hennyng
Dokbesk:
SV: KONKURRANSEGRUNNLAG ETC. VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
KUNNGJØRING MERCELL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-4 VINTERVEDLIKEHOLD RODE E LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-4 VINTERVEDLIKEHOLD PROTOKOLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-4 VINTERVEDLIKEHOLD RODE A, B, C OG D
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
SV: VEDRØRENDE TILDELING AV KONTRAKTER VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
18/580-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Cowi AS
Dokbesk:
IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTRERENDE ARBEIDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/382-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
18/530-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jan-Erik.Bergquist@telenor.com
Dokbesk:
FIBERUTBYGGING MELLOM ÅKER OG STAVSENG (INTERNAL)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Olsen Maskin & Transport AS
Dokbesk:
VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2019-2023 TILDELINGSBESLUTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
17/1351-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland Fylkes Fiskarlag
Dokbesk:
TILDELING AV MIDLER FRA HAVBRUKSFONDET - LOKAL BRUK AV MIDLENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Olsen Maskin & Transport
Dokbesk:
VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2019-2023 TILDELINGSBESLUTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Forsland Maskin og Transport AS
Dokbesk:
VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2019-2023 TILDELINGSBESLUTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Endre Breivik
Dokbesk:
VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2019-2023 TILDELINGSBESLUTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Dønna kommune, teknisk drift
Dokbesk:
VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2019-2023 TILDELINGSBESLUTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/112-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Dønna kommune, teknisk drift
Dokbesk:
VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2019-2023 TILDELINGSBESLUTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
18/163-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
KLP
Dokbesk:
RENTEENDRING FOR LÅN 8317.50.41667 OG 8317.55.61830
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
17/520-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Reinholdtsen, Gunn
Dokbesk:
MATRIKKELFØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
17/1341-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV AKVAKULTURSØKNAD FOR OFFENTLIG UTLYSNING OG KOMMUNAL UTTALELSE OG TIL SEKTOR FOR ORIENTERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/327-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: JAKT BERFJORD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/324-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: JAKT BERFJORD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/326-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: JAKT BERFJORD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
23.05.2019
Saksnr:
19/383-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Pål Andreassen
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM ENDRING AV STAVSENG RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS