toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-09-23

Postliste for 23.09.2019

Datert:
18.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/1076-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/1316-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
DELUTBETALING AV TILSKUDD - DRENERING, 969709767
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.08.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/192-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Randi Anita Skogum
Dokbesk:
SVAR TILSAGN SØKNAD STIPEND, RYDDING AV KULTURMINNER SIGERSTAD PÅ DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/192-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
Stiftelsen Norsk Kulturarv
Dokbesk:
ANMODNING OM UTBETALING AV TILDELTE MIDLER FOR RYDDING AV KULTURMINNE PÅ SIGERSTAD, DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/1316-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
annelise jakobsen laumann
Dokbesk:
ANMODNING AV UTBETALING AV TILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/1317-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
annelise jakobsen laumann
Dokbesk:
NYDYRKING - KART
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/4-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
HØRING AV FORSKRIFTER TIL HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (2019) SOM SKAL SETTES I KRAFT SAMTIDIG MED LOVEN DEN 1. JANUAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/477-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
FORESPØRSEL OM DIALOGMØTE BARNEVERN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/718-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYN - UTSETTELSE AV FRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/1007-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVISNING LOGOPED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/323-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVISNING LOGOPED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/19-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/882-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 815576772
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/56-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
postmottak@helgelandssykehuset.no
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET HF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/217-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Caroline Moen Eide
Dokbesk:
SV: MELDING OM POLITISK VEDTAK - HEILE HELGELAND - BLI MED PÅ LAGET?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/217-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: MELDING OM POLITISK VEDTAK - HEILE HELGELAND - BLI MED PÅ LAGET?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/546-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Gro Vogt
Dokbesk:
SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR BYGGING AV HYTTETOMT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/12-106
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPHØR/BESTILLING AV STRØM-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/1220-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INVITASJON TIL TESTING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/181-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/1007-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/715-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SLUTTRAPPORT OG ANMODNING OM SLUTTUTBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/2-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/760-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/90-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/670-31
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/547-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/397-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Ancistrus AS
Dokbesk:
SERVICEAVTALE FOR ANLEGG BJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/397-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Ancistrus AS
Dokbesk:
SERVICEAVTALE FOR ANLEGG DØNNES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/397-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Ancistrus AS
Dokbesk:
SERVICEAVTALE FOR ANLEGG LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/540-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
PROTOKOLL - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 HTA KAP 3, PUNKT 3.4.2 - NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/540-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
PROTOKOLL - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 HTA KAP 3, PUNKT 3.4.1C - FAGFORBUNDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/688-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDRØRENDE SØKNAD OM TILGANG TIL FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/540-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
PROTOKOLL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 HTA KAP 5 OG KAP 3, PUNKT 3.4.2 - FAGFORBUNDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/540-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
PROTOKOLL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 HTA KAP 3, PUNKT 3.4.2 - UTDANNINGSFORBUNDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
17/202-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
PROTOKOLL STYREMØTE HELGELAND FRILUFTSRÅD 17. SEPTEMBER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
18/561-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
HOD-Sykehusplan
Dokbesk:
INVITASJON TIL KONFERANSE OM NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2019
Regdato:
23.09.2019
Saksnr:
19/4-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
E-helse Sikkerhetsnormen
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å GI INNSPILL - UTKAST NORMEN VERSJON 6.0
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS