Postliste for 2020-10-23

Postliste for 23.10.2020

Datert:
21.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
18/21-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
John-Arvid Heggen
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ 5/32 OG 5/47 OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA OPPMÅLINGSFORRETNING DEN 14.07.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
18/396-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Hilde Fjellet
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/663-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
NASJONAL TILSYNSKALENDER - FOR SAMORDNING AV PLANLAGTE STATLIGE TILSYN MED KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/662-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SAKSBEHANDLER AVLØP OG FORURENSING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/612-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kristin Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM EKSTRADYR BJØRN/DALSVÅG ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
17/1027-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
'RBE22 be'
Dokbesk:
OVERDRAGELSE AV BYGGESØKNAD PÅ GNR. 11 BNR 14.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
19/13-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Svein Olav Heggheim
Dokbesk:
SPRØYTING HERØY OG DØNNA 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
19/13-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Stina Hermansen
Dokbesk:
SV: RAPPORTERING - BEKJEMPELSE FREMMEDE SKADELIGE ARTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
19/13-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
FREMMEDE SKADELIGE PLANTER - RAPPORTERING 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/549-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Bjørn Erik Haga
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 5/25 - FRADELING AV EKSISTERENDE NAUSTPARSELL BJØRN ERIK HAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/458-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
'kjellnoro@gmail.com'
Dokbesk:
FAKTURA (REF 1_1423393949)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/664-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/475-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Lene Mari Jensen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 5/26 - FRADELING AV EKSISTERENDE NAUSTPARSELL FRADELING TIL UENDRET BRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/612-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Lene Titternes
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FRAVIK FRA MINSTEAREALET PÅ ELG 2020 TITTERNES ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/59-643
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT FYLKESMANNEN 231020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
17/587-83
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 21.10. 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
17/726-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bent-Joacim Bentzen
Dokbesk:
UTVIDET KYSTGODSRUTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/612-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Kristian Hanssen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FRAVIK FRA MINSTEAREALET PÅ ELG 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/511-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 6/17 FRADELING AV UTMARKSTEIG - FRADELING TIL UENDRET BRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
23.10.2020
Saksnr:
20/577-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANMODNING OM UTBETALING PÅ LÅN 361218
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
23. oktober 2020 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut