toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-01-24

Postliste for 24.01.2020

Datert:
22.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/55-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Rana kommune
Dokbesk:
ANSKAFFELSE FELLES AVTALE MEDISINDISPENSERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
17/37-86
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Gaute Mathisen
Dokbesk:
UTBETALING AV SPILLEMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
17/513-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 20-00195-1 - AVVIKLING AV GAMMEL INTEGRASJONSPLATTFORM FOR OVERFØRING AV DATA MELLOM KOMMUNALE FAGSYSTEMER OG NIR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
19/155-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTTALELSE ETTER BEFARING: GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING, GNR. 19 BNR. 1, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/13-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING AVDELINGSLEDER FOR HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
18/738-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SVAR - VEDRØRENDE VALG AV REPRESENTANTER TIL YTRE HELGELAND FORLIKSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
19/60-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
HANDLINGSPLAN SKOLEÅRET 2019-20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
19/60-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
18/932-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta Oppvekstssenter v/rektor
Dokbesk:
EVALUERINGSMØTE HMS-LØKTA OPPVEKSTSENTER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/4-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
kabelnett@telenor.com
Dokbesk:
TELENOR SOM HØRINGSPART PÅ AREAL-/ REGULERINGSPLANER (OPEN)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
18/804-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Tangen Bygg Knut Tangen
Dokbesk:
FERDIGATTEST GNR. 4/87
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/21-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna AP v/ Gunnar Lorentzen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - I FORMANNSKAP DEN 16.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/21-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ordfører
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - I FORMANNSKAP DEN 16.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/21-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - I FORMANNSKAP DEN 16.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/21-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Høyure v/ Trine S. Hjortdahl
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - I FORMANNSKAP DEN 16.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/21-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - I FORMANNSKAP DEN 16.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
20/21-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - I FORMANNSKAP DEN 16.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
19/155-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE OM NYDYRKING GNR. 19/1 JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2020
Regdato:
24.01.2020
Saksnr:
17/671-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Jørgen E. Snoen
Dokbesk:
HØRINGSSVAR ANG. AVGIFT OG RENOVASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS