toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-24

Postliste for 24.03.2020

Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-198
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
INFORMASJON, BUTIKKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-199
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bjørg Rodahl Kristensen
Dokbesk:
ORIENTERING TIL KOMMUNENE FRA NOVA SEA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-200
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Geir K. Hus - LLA
Dokbesk:
VEDR. OFFENTLIG ANNONSERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
17/288-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
post@miljodir.no
Dokbesk:
UTBETALING AV UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-201
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 23.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
18/72-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
VEDRØRENDE FØDSELSOMSORGEN I KOMMUNENE -AVTALE OM SALG AV JORDMORTJENESTER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-202
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
LetSea
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA KARANTENEPLIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
19/105-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.04.20 TOM 31.11.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/129-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Dønna omsorgssenter v// Elin Johansen
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - LEDIG VIKARIAT DOS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/129-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Dønna barnehage v/styrer
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HTA § 4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-203
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SKOLESKYSS I FORBINDELSE MED NASJONALT VEDTAK OM STENGTE SKOLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
17/267-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
LIS1 - NYOPPRETTEDE STILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-204
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hagen Morten
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUD OM OPPHOLD I ANNEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-205
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Mørkved
Dokbesk:
FYLKESMANNEN SITUASJONSRAPPORT TIL DSB UKE 13
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-206
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John Inge Johansen
Dokbesk:
FORESPØRSEL OM MØTEOFFENTLIGHET ETTER KOMMUNELOVENS §31
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
17/336-66
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/66-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jan Olav Kvitvær
Dokbesk:
6/92 - OVERSENDELSE PROTOKOLL MED KARTVEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/66-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Børge Lorentzen
Dokbesk:
6/92 OVERSENDELSE AV PROTOKOLL MED KARTVEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/66-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jannicke Grønås Kvitvær
Dokbesk:
6/92 OVERSENDELSE AV PROTOKOLL MED KARTVEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-207
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fotterapeutforbundet
Dokbesk:
INFORMASJON FRA FOTTERAPEUTFORBUNDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
18/26-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Åshild Tangen
Dokbesk:
BEKREFTELSE OPPSTART16-13
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-208
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
NASJONAL ORDNING FOR FORDELING AV SMITTEVERNUTSTYR TIL KOMMUNER I SAMARBEID MED HELSEFORETAK – OVERSENDELSE AV RUTINEBES KRIVELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
18/26-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Tang1 Bygg AS
Dokbesk:
REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
17/1016-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frid M Welde Evjen
Dokbesk:
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REVISJON MIDT-NORGE SA 21.04.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/114-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/114-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/114-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/118-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/155-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-210
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
INFORMASJON OM KORONA OG LANDBRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-211
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: SISTE NYTT FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
24.03.2020
Saksnr:
20/59-212
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
'Totland, Magne'
Dokbesk:
OVERSIKT OVER ARBEIDSKRAFTSBEHOV I LANDBRUKET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS