toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-24

Postliste for 24.04.2020

Datert:
23.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/284-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Water Front Development AS
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - TANKER FOR PRODUKSJON AV FISK GNR 50/117 - WATERFRONT DEVELOPMENT AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
18/220-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tone Larsen
Dokbesk:
HELGELAND MUSEUM RÅDSMØTE 2020 INNKALLING, SAKSLISTE OG SAKER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
17/336-73
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 87164, UTBEDRING FORETATT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
17/341-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
KOPI AV LEVERT SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/290-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Gruben Blikk AS
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN GNR.11/57 ARNE MAGNUS SMØRVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/291-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Odd Roar Rusten
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR.11/230 ODD ROAR RUSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/124-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING LOGOPED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
17/267-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VELKOMMEN SOM TURNUSLEGE I DØNNA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/59-399
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIGE ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR Å AVHJELPE NEGATIVE KONSEKVENSER AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/59-400
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
HASTER: NY STATUSUNDERSØKELSE MED KORT FRIST OM STATUS UNDER COVID-19 TIL BARNEVERNLEDERNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
18/243-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ORIENTERING OM SAKSBEHANDLING - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
17/267-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
VELKOMMEN SOM TURNUSLEGE I DØNNA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
19/691-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
VIKTIG INFORMASJON TIL ORDFØRERE OG RÅDMENN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/59-402
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - MIDLERTIDIGE ENDRINGER I HELSEBEREDSKAPSLOVEN (ENDRINGER FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER AV COVID-19)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/278-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Helge Olav Tobiassen
Dokbesk:
SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.36/46 HELGE OLAV TOBIASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/59-403
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Berg Rachel
Dokbesk:
REFERAT SAMHANDLINGSMØTE 230420
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
20/181-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - 50% STILLING SOM FAGANSVARLIG SKOLE-BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
19/397-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
MAIL FYLKESKOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
17/218-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Stig Sørra
Dokbesk:
MØTE I ARBEIDSUTVALGET - HIPR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
24.04.2020
Saksnr:
17/321-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
HOD-Akson
Dokbesk:
AKSON: HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL - BREV TIL KOMMUNER OM INTENSJONSERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS