toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-24

Postliste for 24.10.2019

Datert:
16.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
18/843-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM SKOLESKYSS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
19/411-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYN - VEDTAK OM PÅLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
18/733-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VS: REFERAT PLAN- OG KLIMANETTVERKSMØTE MIDT-HELGELAND FREDAG 27. SEPTEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
17/701-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
post@lokta.no
Dokbesk:
SØKNAD SKJENKEBEVILLING LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
17/1351-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Anita Nygård Reistad
Dokbesk:
19/67936 UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET - 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
18/48-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bernt Håland
Dokbesk:
AVTALE 2019 - OPPSIGELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
17/374-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE FOR MEDLEMSKOMMUNER HELGELAND KRISESENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
19/606-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: AUTORISASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
17/66-138
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 19-07287-1 - ANMODNING OM BOSETTING 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
19/111-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta Oppvekstssenter v/rektor
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2 TERTIAL - LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
19/111-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Teknisk etat v/Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2.TERTIAL - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
19/111-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Legekontor
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2.TERTIAL - DØNNA LEGEKONTOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
19/596-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
John-Inge Pettersen
Dokbesk:
SETT ELG - TITTERNES VALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
18/48-46
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Bernt Håland
Dokbesk:
SVAR - AVTALE 2019 - OPPSIGELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
17/1376-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PRØVINGSATTEST/MELDING OM VIGSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
19/601-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2019
Regdato:
24.10.2019
Saksnr:
17/227-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
Dokbesk:
SVAR - ANMODNING OM TILBAKEBETALING AV MIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS