toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-25

Postliste for 25.01.2019

Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/942-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ MANGLENDE FELLINGSRAPPORT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/398-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Magny Ingvarda Petrine Stork, K Femten AS
Dokbesk:
DØNNAVEIEN 23 OG 25 - FORHANDSVARSLING OM ADRESSETILDELING OG ENDRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/561-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Breimo, Grethe
Dokbesk:
VS: HELSEDIREKTORATET INVITERER TIL REGELVERKSKONFERANSE- ALKOHOLLOVEN OG TOBAKKSKADELOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/53-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK EPOST TIL ARKIV 2019-000001
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
17/390-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tone Bye
Dokbesk:
BREV TIL ELDRERÅDENE LEVE HELE LIVET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/942-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kjell Tore Solfjell
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR - KJELL TORE SOLFJELL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
17/514-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Fisktjønmo Silje
Dokbesk:
FORESPØRSEL OM GYLDIG TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/946-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK EPOST TIL ARKIV 2019-0004
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/52-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna voksenopplæring
Dokbesk:
NY BRUTTOTILTAKSLISTE BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2019-2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/52-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NY BRUTTOTILTAKSLISTE BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2019-2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/54-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
VARSEL OM VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
17/286-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kosmo, Jan Petter
Dokbesk:
VARSLING AV INTERESSENTER IFM. ASC SALMON STANDARD REVISJON PÅ NOVA SEA AS SIN LOKALITET 29376 SUNDSØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/906-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Andersen, Åsmund
Dokbesk:
VEDRØRENDE SØKNAD OM STØTTE TIL DRENERINGSTILTAK PÅ EIENDOM 11/1 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/39-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SOM TILKALLINGSVIKAR FRA 01.01.19 TOM 31.12.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/55-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Dønna IL v/ Tore Westin
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE OPP SKILØYPE MED SNØSCOOTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/945-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/945-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/945-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/945-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/945-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/945-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/945-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/28-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PROSJEKTLEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/559-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Emiru Fufa Kanaa
Dokbesk:
TILBUD OM STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/57-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Magne Petter Bye, Gunnar Johan Lorentzen, Lyder Magne Olsen, Lovise Johanna Åsheim, Karsten Erling Vang
Dokbesk:
MØTE I ELDRERÅD DEN 31.01.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS