toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-25

Postliste for 25.02.2019

Datert:
14.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/594-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
FST V
Dokbesk:
MARKERING AV 8. MAI, SVAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/101-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
'torstein.jor@gmail.com'
Dokbesk:
SV: KART
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/98-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Sissel Karin Andersen
Dokbesk:
KONTROLL AV BYGGETILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2017
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/115-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Lund, Børge
Dokbesk:
HÆSTAD AVLØPSANLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2018
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/115-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Rune Pedersen
Dokbesk:
AVLØPSANLEGG HESTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2018
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/115-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
'Rune Pedersen'
Dokbesk:
KLOAKKANLEGG HESTAD - KOMMUNAL OVERTAKELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/112-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
'Kristine.Vigander@ks.no'
Dokbesk:
ANBUD VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Synøve Åkerøy Hågensen
Dokbesk:
FERJERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jonny Sørnes
Dokbesk:
HØRING FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Roar Åkerøy
Dokbesk:
SV: HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
tom.johansen@online.no
Dokbesk:
HØRING FERJERUTER/NEXEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-61
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sverre Hansen
Dokbesk:
FORSLAG TIL FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-62
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Linda Bamberg
Dokbesk:
INNSPILL NYTT RUTEFORSLAG SANDNESSJØEN-DØNNA-LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/21-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helgeland Ungdomsråd
Dokbesk:
SPONSORSØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-63
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lars Føsker
Dokbesk:
VS: HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-64
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
SVEIN HARRY JOHANSEN
Dokbesk:
FWD: HØRINGSUTTALELSE NYE FERJERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-65
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tore Gleinsvåg
Dokbesk:
NY FERJERUTE:JEG STØTTER PENDLERFORENINGENS FORSLAG TIL NY FERJERUTE. FORSLAGET IVARETAR BESETNINGENS BEHOV FOR HVILE/P AUSER. MVH TORE GLEINSVÅG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-66
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tove Alfheim
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE FRA NORD-DØNNA LOKALUTVALG ANGÅENDE NYTT FERGERUTEFORSLAG FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-67
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tove Alfheim
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE FRA DØNNA IDRETTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-68
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trine Sivertsen Hjortdahl
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE RUTETILBUD DØNNA HØYRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-69
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Magne Bye
Dokbesk:
FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-70
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Synnøve B. S. Breivik
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE FRA LØKTA OM FORSLAG TIL NYE FERGE- OG BÅTRUTER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-71
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Knut E Mathisen
Dokbesk:
HØRING NYE FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-72
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rita Bjørnvig
Dokbesk:
UTTALELSE OM HURTIGBÅT, FERGE OG SYKEHUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-73
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Camilla Solberg Bratland
Dokbesk:
ANG NEX1 OG FERJERUTEENDRINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-74
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ann-Inger Emilsen
Dokbesk:
FERJERUTER!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/121-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
BjørnTore Abs
Dokbesk:
SØKNAD OM BRUKSENDRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/97-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Therese Sørensen
Dokbesk:
19/1240 VEDRØRENDE SAMTYKKEERKLÆRING FOR OVERFØRING AV VEDLIKEHOLDSAVTALE FRA ACOS TIL DIPS FRONT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-75
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Renate Lorentzen
Dokbesk:
UTTALELSE FRA NDMS OG DRØMMEHAGEN BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/400-99
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT BHO 22.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/122-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kim Traavik
Dokbesk:
BYGGESØKNAD, STAVSENGVEIEN 110, DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-76
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sør-Dønna Lokalutvalg v/Anne S S Mathisen
Dokbesk:
FORSLAG/INNSPILL TIL RUTEFORSLAG FRA NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-77
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Steffen Jørgensen Mathisen
Dokbesk:
VS: HØRINGSUTTALELSE FERGERUTER DØNNA AP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-78
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Astri Hagen
Dokbesk:
FERGERUTER - SKAGA LOKALUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-79
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Arne Johan Mannvik
Dokbesk:
ANG HØRING NYE RUTER ( STØTTER PENDLERF. FORSLAG)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/427-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Magne Edvardsen
Dokbesk:
SØKNAD OM STØTTE FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/64-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Astri Hagen
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNESTYRET ANGÅENDE SKAGAVEIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/323-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/112-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
OM REGELVERKET FOR BRØYTESNØ - ET INFORMASJONS- OG FORVENTNINGSBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/533-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Mottaker:
Jihad Hamdo Dabti
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM LÆRLINGEPLASS I HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-80
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lillian Pedersen-Titternes
Dokbesk:
SV: HØRING FERGE/HURTIGBÅTRUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-81
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jonny Berfjord
Dokbesk:
HØRINGSUTTALE FRA DØNNA HAVFISKE AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-82
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Wenke Rauø
Dokbesk:
FERGERUTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-83
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
lisbeth hunstad
Dokbesk:
FERGERUTENE!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-84
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lars Føsker
Dokbesk:
VS: HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-85
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Elin Kristin Johansen
Dokbesk:
ANG. RUTEENDRING 01.03.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
18/932-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
"Jan Erik Pedersen"
Dokbesk:
AVVIK TEKNISK DRIFT 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
18/841-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Torbjørn Smørvik, Lyder Olsen
Dokbesk:
MØTE ANGÅENDE PARKERING SNEKKEVIK SKOLE 25.2.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/122-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kim Traavik
Dokbesk:
BYGGESØKNAD, STAVSENGVEIEN 110 - KORRIGERT SØKNADSSKJEMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
18/95-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Moe, Cathrine Friberg
Dokbesk:
ÅRSMELDING FRA HÅLOGALAND LAGMANNSRETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-86
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
18/681-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA PERSONALMØTET 25.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
18/932-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
"Jan Erik Pedersen"
Dokbesk:
AVVIK UTESEKSJONEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
18/34-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
KLP
Dokbesk:
BRUKERADMINISTRATOR FOR KUNDESIDE/PENSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/370-87
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ken Anfindsen
Dokbesk:
SV: HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/124-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Linda Lovise Jakobsen
Dokbesk:
SV: SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL FELLES DIGITAL STRATEGI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/908-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
BREV FRA KD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
18/329-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING I PERIODEN 14.01.19 - 13.01.2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/92-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SYKEPLEIER 100 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
19/92-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SYKEPLEIER 100 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
25.02.2019
Saksnr:
17/594-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
FST V
Dokbesk:
SVAR - MARKERING AV 8. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS