toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-25

Postliste for 25.03.2020

Datert:
18.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
18/26-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
drune-ad
Dokbesk:
BEKREFTELSE OPPSTART GNR 16-16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/28-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KORONA-SITUASJONEN OG GJENNOMFØRING AV TILTAK MED TILSKUDD TIL VILTFORMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
18/731-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
UTDANNINGSDIREKTORATET
Dokbesk:
TILSKUDDSBREV 2020 - TILSKUDD FOR BEMANNINGSNORM I BARNEHAGER - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-213
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Steinar Lorentzsen
Dokbesk:
KARANTENESPØRSMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-214
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
RUNDSKRIV OM FORSKRIFT OM KARANTENE MV. VED ANKOMST TIL NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-215
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Steinar Lorentzsen
Dokbesk:
DISPENSASJON, TILLEGGSOPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-216
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-217
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILTAK CORONA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-218
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Steinar Lorentzsen
Dokbesk:
SVAR - KARANTENESPØRSMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-219
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
OVERSIKTBILDE OVER ARBEIDSKRAFTSBEHOV I LANDBRUKET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-220
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 24.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-221
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJON TIL KOMMUNENE PÅ HELGELAND ANGÅENDE OPPSTART AV VAKTBEREDSKAP INNEN PSYKISK HELSE OG RUS I HELGELANDSSYKEHUS ET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
19/758-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DELEGERT FULLMAKT - LØNNSFORHANDLINGER KOMMUNELEGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-222
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Elin Strand Sæterstad
Dokbesk:
RENOVERING HYTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
17/105-76
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tonje Olsen Tanemsmo
Dokbesk:
BEHOV FOR OPPDATERT VARSLINGSLISTE IFM BEREDSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
19/89-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skattetaten
Dokbesk:
INFORMASJON TIL SELSKAPER SOM EIER AKSJER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
18/662-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
BIOMAR AS ORG. NR. 937 843 860 - NY LOKALITET SLAPØYVÆRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
17/1361-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
PURRING PÅ SVAR FRA ORDFØRER. DØNNA SOM EGEN KOMMUNE. MØTEREFERAT OG PROSJEKETNOTAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
18/26-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
A.L.Høyer Sandnessjøen v/ Atle Johansen
Dokbesk:
KVITTERING FOR NABOVARSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
17/592-67
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV PLASS I SFO-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/170-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2019- DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
18/678-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
FORHANDLINGSPROTOKOLL - LØNNSPOLITISK PLAN HEIDRUN STENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
17/95-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.04.20 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/171-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole
Dokbesk:
RAPPORT VERNERUNDE 06.12.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-225
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Ivar Hartvigsen
Dokbesk:
INFORMASJON OM KORONA-TILTAK OG PROSJEKTGJENNOMFØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
17/854-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
SLUTTRAPPORT - REINBEITING PÅ INNMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-226
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kosmo, John
Dokbesk:
KORONA - KOMMUNENS ANSVAR FOR VETERINÆRDEKNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/131-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
PROSJEKT FOR MEDVIRKNING I REINDRIFTAS AREALSAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-228
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 20-03146-1 - INFORMASJON FRA INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TIL KOMMUNER OM KORONA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/10-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Møller bil Molde
Dokbesk:
US11136: FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ BIL, 2019 VW CADDY "EDITION" 4MOTION 122HK TDI, REG. 11.02.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/10-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Møller bil Haugesund
Dokbesk:
VS: FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ BIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/10-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nesbyen Auto AS
Dokbesk:
SV: FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ BIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/10-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Nesbyen Auto AS
Dokbesk:
SV: FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ BIL -AKSEPT AV TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/59-227
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
eivind mathisen
Dokbesk:
FRITAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
19/35-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE MED ORGANISASJONENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/172-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.04.20 TOM 30.09.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/118-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
25.03.2020
Saksnr:
20/167-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS